Vil ha høyhastighetsveier for syklister

Svært få velger å sykle i Oslo når avstanden er mer enn fem kilometer. Nå planlegges høyhastighetsveier for syklister etter modell fra København.

Sykkelvei i København

GODT MED PLASS: I København har de allerede supersykkelstier fra forstedene inn i sentrum.

Foto: www.colorbox.com

I enkelte av de ytre bydelene i Oslo er andelen syklister på under to prosent.

Usammenhengende sykkelveier, blanding av gående og syklende og unødvendig mange omveier får skylden.

– Det er ikke så rart at mange velger bort sykkelen i Oslo, mener Hulda Tronstad i Syklistenes Landsforening til NRK.

Hun mener det er hensiktsmessig for syklistene å vite på forhånd hvor de kan holde en høy fart.

– Hvis vi ønsker at folk skal begynne å sykle istedenfor å ta bilen, så må vi ha gode og gjennomgående sykkeltraseer, sier Tronstad.

Når Oslofolk skal reise mer enn fem kilometer, så velger de nesten utelukkende bil og kollektivtrafikk. I København bygger de nå et omfattende nett med høyhastighets sykkelveier for å friste flere til å velge sykkelen, også fra forstedene.

– En by som Oslo fortjener å ha tilsvarende ekspressveier for sin befolkning, sier Tronstad.

Artikkelen fortsetter under bildet

Hulda Tronstad

POSITIV: – Det er bra at det planlegges høyhastighets sykkelveier inn mot Oslo, sier Hulda Trondstad i Syklistenes Landsforening.

Foto: Eirik Flugstad / NRK

Sykkelbyen København

I København har de allerede to slike supersykkelstier fra forstedene inn i sentrum.

Midt gjennom byen, men som en miniatyr-motorvei gjennom parker og grøntområder, utenfor trafikkerte hovedveiene. Her i syklistenes mekka, der flere enn en av tre bruker sykkelen til skole eller jobb, er det i dag nesten 400 kilometer vei til sykkel.

Nå skal en storsatsing til 200 millioner kroner gi ni nye slike supersykkelstier.

– Målet er å også få de som bor i forstadskommunene rundt København opp på sykkelsetet om morgenen istedenfor å ta bilen, sier spesialkonsulent, Helen Lundgaard i Region Hovedstad i København til NRK.

Sykkelpumpe

SUPERSYKKELSTIER I KØBENHAVN: Langs ruten er det pumpestasjoner, tilpasset lysregulering og benstøtter i lyskryssene slik at man slipper å gå av sykkelen hver gang man kommer til rødt lys.

Foto: Simon Yset / NRK

Det som skiller supersykkelstiene fra andre sykkelveier er at de har brede veier slik at man kan sykle i eget tempo.

Langs ruten er det pumpestasjoner, tilpasset lysregulering og benstøtter i lyskryssene slik at man slipper å gå av sykkelen hver gang man kommer til rødt lys. Og innbyggerne i den danske hovedstaden virker fornøyd.

– Ja, det er helt fantastisk. Jeg kommer raskt frem. Dessuten sykler vi i hyggelige strøk, utenfor de mest trafikkerte hovedveiene, sier en syklist NRK møter på en av supersykkelstiene.

– Vil du ha supersykkelveier i Oslo-området? Diskuter nederst i artikkelen.

København satser millioner på sykkel

Det er i dag to supersykkelstier i København. Begge strekker seg rundt 20 kilometer ut fra sentrum.

Her har nemlig danske myndigheter sett at andelen som pendler med sykkel går kraftig ned. Målet er å få 20 prosent flere av disse til å velge sykkel i rushtiden innen få år.

Den danske stat og kommunene i Stor-København har nå satt av over 200 millioner kroner til de ni nye supersykkelstiene. På tegnebrettet er planene klare for enda 20. Dette kommer på toppen av drift og investeringer i resten av sykkelnettet.

Lundgård i Region Hovedstad sier de får mye oppmerksomhet fra utlandet om prosjektet. Ikke minst fra Norge.

– Ja, vi har fått mye respons. Det kan virke som det er flere steder i Norge det bør gjøres mer for å få flere til å sykle til og fra jobb, avslutter hun.

Supersykkelsti langs E18?

Oslo venter betydelig befolkningsvekst de kommende årene. Målet er at transportveksten dette medfører skal tas med kollektiv, sykkel og gange.

Og supersykkelveiene til danskene er nå høyaktuelt i Oslo-området. Statens vegvesen har planer om flere traseer inn mot byen. Der skal det være mulig å sykle fort og sammenhengende, og gående og syklende skal være skilt.

– Vi ser for oss at man kan sykle i opp mot 40 kilometer i timen på slike sykkelveier, sier prosjektleder Ingun Risnes i Statens vegvesen til NRK.

Ifølge Risnes er de første strekningene som kan få slike supersykkelveier E6 sydover og E18 vestover.

– Ja, da snakker vi om høystandard sykkelløsning som er en minimum tre meter bred sykkelvei, med separat fortau. I våre papirer omtales dette som ekspressvei for syklister.

Hovedsykkelveinettet i Oslo skulle egentlig stått klart 2012, men en rapport som kom i fjor viser at byggingen av sykkelveier i Oslo går i sneglefart.

– Er potensialet stort nok for at det vil være lønnsomt å bygge supersykkelveier i og rundt Oslo?

– Det er strenge krav i Nasjonal transportplan om at all transportvekst i Oslo skal tas med kollektivt, sykkel eller gange. Men hvis ikke tilbudet er der, så er det heller ingen som bruker det. Derfor ser vi disse store investeringene som viktige, avslutter Risnes.

Sykkelsti

Midt gjennom byen, men som en miniatyr-motorvei gjennom parker og grøntområder, og utenfor de trafikkerte hovedveiene sykler Københavnere til og fra jobb.

Foto: Simon Yset / NRK