Høyesterett avgjør om AUF-ere skal få erstatning

Nå får tre AUF-ere som sto på landsiden i Utvika under terrorangrepet 22. juli, sine krav om erstatning etter Utøya-terroren opp for Høyesterett.

MS Thorbjørn og Utøya
Foto: Kristian Dugstad / NRK

De tre ungdommene fra Trøndelag, Mats Monsen (24), Tommy Dahle (24) og Tea Kristine Hermansen Broholm (18), sto på landsiden da skytingen fant sted på Utøya.

Søknaden deres om voldsoffererstatning på mellom 100.000 og 150.000 kroner ble avvist av både nemnda, tingretten og lagmannsretten. Alle mente at de tre ungdommene ikke hadde krav på erstatning fordi de ikke var tilstrekkelig nært knyttet til terrorangrepet som skjedde noen få hundre meter unna.

I dag melder Høyesteretts ankeutvalg at de har godtatt å se på saken, som den første av sitt slag. Advokat Tore Helseth Høyer, sier til NRK at de nå har fått en ekstra driv til å ta saken videre.

– Nå har høyesterett sagt at det resultatet som har vært lagt til grunn tidligere ikke er åpenbart, og at det er en grunn for de til å vurdere spørsmålet på nytt. Det er mine klienter veldig glade for, sier Høyer.

Sliter med psykiske skader

De tre ungdommene mistet båten over til Utøya, den samme båten som gjerningsmannen ble med over. Stående tilbake på landsiden ble de hjelpeløse vitner til tragedien. De hørte skyting, og de observerte at folk flyktet rundt på og bort fra øya. Ungdommene har forklart at de opplevde selv å være i livsfare. De så røyk stige opp fra Utøya og de hørte skyting. Alle sliter fortsatt med psykiske skader i dag.

«Objektivt sett var de ikke i livsfare. De hadde dessuten anledning til å dra derfra», heter det i avgjørelsen.

Samtidig peker lagmannsretten på at de tre ungdommene hadde «en viss tilknytning» til deltagerne på øya. Likevel mener lagmannsretten at de tre ikke kan tilkjennes erstatning for sjokkskade, som følge av at nære eller pårørende blir sterkt skadet eller drept.

Kjempet siden 22. juli

Høyer sier til NRK at de tre ungdommene har kjempet for sin sak siden rett etter 22. juli 2011. Både når det gjelder retten til bistandsadvokat og voldsoffererstatning.

– De ønsker å oppnå anerkjennelse for at de er et offer for handlingene bak terrorangrepet, sier Høyer.

– Hva er responsen på at de nå får en opplevelse av å bli hørt?

– De er veldig fornøyde med det, og glade for å nå få den sjansen. Det er en god ting.

– Hvorfor mener dine tre klienter at de skal få erstatning?

– Det handler om at det er en årsakssammenheng mellom de helseplager de har hatt i etterkant og det Behring Breivik gjorde ute på Utøya. Mine klienter sto på land og har traumatiske opplevelser i forhold til det de opplevde som leirdeltakere, avslutter bistandsadvokaten.