Høyesterett avgjør om AUF-ere på landsiden skal få erstatning

Tre ungdommer som sto på landsiden under terrorangrepet på Utøya har fått avslag på spørsmålet om erstatning, skal få saken behandlet i Høyesterett.

Utøya etter 22.juli

De tre ungdommene fra Trøndelag mistet båten over til Utøya, den samme båten som gjerningsmannen ble med over. Stående tilbake på landsiden ble de hjelpeløse vitner til tragedien.

Foto: BENDIKSBY, TERJE / SCANPIX

De tre ungdommene fra Trøndelag, Mats Monsen (24), Tommy Dahle (24) og Tea Kristine Hermansen Broholm (18), sto på landsiden da skytingen fant sted på Utøya.

De søkte om erstatning på mellom 100.000 og 150.000 kroner. Sør-Trøndelag tingrett bestemte i juni 2015 at de tre ikke skulle få erstatning, en av avgjørelse som ble anket til Frostating lagmannsrett.

I mai i år kom Frostating lagmannsrett til samme resultat. Lagmannsretten pekte i sin avgjørelse på at ingen av de tre ungdommene kan anses som skadelidt etter voldsoffererstatningsloven.

Fredag melder Høyesteretts ankeutvalg at de har godtatt å se på saken, som den første av sitt slag. Advokat Tore Helseth Høyer sier til NRK at de nå har fått en ekstra driv til å ta saken videre.

– Nå har Høyesterett sagt at det resultatet som har vært lagt til grunn tidligere ikke er åpenbart, og at det er en grunn for de til å vurdere spørsmålet på nytt. Det er mine klienter veldig glade for, sier Høyer.

Mistet båten

De tre mistet båten over til Utøya, den samme båten som gjerningsmannen ble med over. Stående tilbake på landsiden ble de hjelpeløse vitner til tragedien. Ungdommene har forklart at de opplevde selv å være i livsfare. Alle sliter fortsatt med psykiske skader.

I lagmannsrettens avgjørelse pekes det imidlertid på at de tre ungdommene befant seg 650 meter unna øya, i nærheten av Utøya kai. Det er ifølge lagmannsretten ikke holdepunkter for å si at Anders Behring Breivik skjøt mot landsiden.

«Objektivt sett var de ikke i livsfare. De hadde dessuten anledning til å dra derfra», heter det i avgjørelsen.

Samtidig peker lagmannsretten på at de tre ungdommene hadde «en viss tilknytning» til deltagerne på øya, og at en av ungdommene blant annet hadde en kusine på øya. Likevel mener lagmannsretten at de tre ikke kan tilkjennes erstatning for sjokkskade, som følge av at nære eller pårørende blir sterkt skadet eller drept.

14 på landsiden har fått nei

I avgjørelsen fra lagmannsretten kommer det frem at Kontoret for voldsoffererstatning har fattet vedtak i 14 saker som omhandler leirdeltakere på landsiden. Fire har blitt påklaget til Erstatsningsnemnda, uten at noen har blitt tilkjent erstatning.

Nå skal Høyesterett se på kravet deres og vurdere om de lavere rettsinstansene har forstått loven riktig når de konkluderer med at de tre verken er skadelidte eller hører til gruppen som ga nødhjelp til «ofre for en straffbar handling».

Det ble gjort en utvidelse av denne definisjonen etter 22. juli, slik at folk som plukket opp flyktende ungdommer fra vannet også skulle omfattes.

«Lagmannsretten er enig med tingretten i at de ankende parters bistand må karakteriseres som omsorgsarbeid, ikke nødhjelp. Dette var et viktig arbeid som var av stor betydning for de berørte, men faller likevel på siden av det som lovendringen egentlig tok sikte på,» skriver Frostating lagmannsrett i sin dom fra mai i år.

– Traumatiske opplevelser

Høyer sier til NRK at de tre ungdommene har kjempet for sin sak siden rett etter 22. juli 2011. Ungdommene ønsker i tillegg til voldsoffererstatning å få midler til bistandsadvokat.

– De ønsker å oppnå anerkjennelse for at de er et offer for handlingene bak terrorangrepet, sier Høyer.

– Hvorfor mener dine tre klienter at de skal få erstatning?

– Det handler om at det er en årsakssammenheng mellom de helseplager de har hatt i etterkant og det Behring Breivik gjorde ute på Utøya. Mine klienter sto på land og har traumatiske opplevelser når det gjelder det de opplevde som leirdeltakere, avslutter bistandsadvokaten.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger