Hopp til innhold

Høyest valgdeltakelse i Akershus, lavest i Finnmark

Akershus hadde den høyeste valgdeltakelsen i landet. Finnmark opplevde den største økningen, men ligger fortsatt et stykke bak resten av landet.

Stemmeseddel stemples før avgivelse

Den nasjonale valgdeltakelsen ser ut til å bli 78,2 prosent, lik som ved forrige stortingsvalg.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

81,2 prosent av de stemmeberettigede i Akershus benyttet seg av sin stemmerett ved årets stortingsvalg. Det er ett tiendedels prosentpoeng flere enn i Hordaland, med Oslo på tredjeplass med en deltakelse på 80,2 prosent.

Johannes Bergh

Valgforsker Johannes Bergh fra Institutt for samfunnsforskning

Foto: Institutt for samfunnsforskning

– Akershus ligger i toppen på utdanningsnivå i befolkningen og har en stor andel yrkesaktive. Det er kjennetegn som henger sammen med høy valgdeltakelse, sier Johannes Bergh, valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning.

Den laveste valgdeltakelsen finner man i Finnmark, med 72,6 prosent deltakelse. Vårt nordligste fylke hadde den største økningen fra forrige stortingsvalg, men ligger likevel et stykke bak røkla, som alle har 75 prosent eller høyere deltakelse.

De tre nordnorske fylkene har hatt den laveste deltakelsen i alle stortingsvalg siden 1989 fram til i år.

– Det kan henge sammen med at utdanningsnivået er lavere enn i resten av befolkningen. I tillegg kan lokalpolitikken i noen kommuner være uinteressant hvis ett parti har dominert i lang tid. Det kan smitte over til stortingsvalg, forklarer valgforskeren.

Den nasjonale valgdeltakelsen ser ut til å bli 78,2 prosent, lik som ved forrige stortingsvalg.

Se oversikt over valgdeltakelsen i alle fylkene nederst i saken.

Best i det beste fylket

Thomas Sjøvold

Ordfører Thomas Sjøvold (H) i Oppegård er glad for at innbyggerne uttrykker sine meninger.

Oppegård kommune i Akershus hadde en deltakelse på 85,5 prosent og var best av kommunene i fylket, til stor glede for ordfører Thomas Sjøvold (H).

Han tror det vil være vanskelig å øke deltakelsen ytterligere.

– Vi skal fortsette med å legge til rette for forhåndsstemming, og så må vi politikere være flinke til å holde engasjementet oppe slik at folk ønsker å uttrykke sin mening, sier Sjøvold.

For mye av ansvaret for å få en høy valgdeltakelse hviler på politikerne og partiene.

– Det viktigste for å få til det er politikkens innhold, at valget handler om interessante saker og at det er viktige spørsmål som diskuteres, sier Johannes Bergh.

Kommunen med soleklart høyest valgdeltakelse i landet var Utsira kommune i Rogaland, med 93,2 prosent og 126 av 146 mulige stemmer avlagt.

Ingen rekorddeltakelse, selv med forhåndsstemmerekord

Sammenliknet med andre land er valgdeltakelsen i Norge høy, men vi må se oss slått av våre svenske og danske naboer.

– Sverige er helt på topp, så følger Danmark, også Norge på tredjeplass. Men tredjeplass i verden er jo ikke dårlig, sier Bergh.

Et annet område der Norge er helt i toppen er forhåndsstemming. Ved årets valg forhåndsstemte 1.029.014 nordmenn, flere enn noensinne. Dette ga imidlertid ikke noen rekorddeltakelse.

– Det er bare de som uansett ville stemt som forhåndsstemmer. Beslutningen om å stemme henger ikke sammen med forhåndsstemming, det er hovedsakelig av praktiske grunner man gjør det, forklarer Johannes Bergh.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken stod det at Akershus hadde ett prosentpoeng høyere valgdeltakelse enn Hordaland. Det var feil, Akershus hadde ett tiendedels prosentpoeng høyere valgdeltakelse.

Kø for å forhåndsstemme ved stortingsvalget 2017

I Oslo forhåndsstemte 174 261 personer ved stortingsvalget, 38 prosent av de stemmeberettigede. Her fra Egertorget.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Valgdeltakelse i hvert fylke ved stortingsvalget 2017

Fylke

Valgdeltakelse

Endring i prosentpoeng fra forrige stortingsvalg

Akershus

81,2 %

-0,6

Hordaland

81,1 %

+0,7

Oslo

80,2 %

Ingen endring

Sogn og Fjordane

79,4 %

+1,0

Sør-Trøndelag

78,8 %

-0,4

Rogaland

78,6 %

+0,5

Vestfold

77,6 %

-0,8

Møre og Romsdal

77,4 %

+0,7

Buskerud

77,3 %

-0,5

Nord-Trøndelag

77,3 %

+0,4

Aust-Agder

77,1 %

-0,2

Vest-Agder

77,0 %

-0,7

Hedmark

76,7 %

+0,1

Oppland

76,2 %

+0,2

Troms

75,6 %

+0,8

Telemark

75,2 %

-1,4

Nordland

75,1 %

+0,5

Østfold

75,0 %

-0,7

Finnmark

72,6 %

+1,3