Hopp til innhold

Høye selvmordstall blant ensomme eldre

På 20 år sank selvmordsraten i Oslo med over en fjerdedel, ifølge Folkehelseinstituttet. Blant eldre over 65 år var reduksjonen langt fra like stor.

17678818

ENSOMHET: Omkring 90 mennesker over 65 år tar sitt eget liv hvert år i Norge. Denne aldersgruppen er mer utsatt enn resten av befolkningen.

Foto: Frank May / NTB Scanpix

Selvmordsraten i Oslo sank med hele 35% mellom 1994 og 2014. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at antall selvmord pr. 100 000 innbyggere i hovedstaden har sunket fra 17 til 11. Blant mennesker over 65 år, en av de mest utsatte gruppene, var reduksjonen derimot ikker mer enn 16% i samme periode.

Ildri Kjølseth

Tidligere overlege Ildri Kjølseth skrev doktorgrad om selvmord blant eldre.

Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

– Det er lite kunnskap om og liten vilje til å ta tak i problemet, ifølge tidligere overlege ved Ullevål sykehus Ildri Kjølseth.

Hun skrev doktorgrad om selvmord blant eldre og lærer opp ansatte i eldreomsorgen om temaet. Hun mener selvmord blant eldre lenge har vært et tabu:

– Det er blitt en mye større åpenhet om yngres selvmord, men det er fortsatt veldig lite snakk om de gamle, mener Kjølseth.

Krevende å hjelpe

Hilde Margrethe Voll

Sykehjemsprest Hilde Margrethe Voll har snakket med mange eldre med selvmordstanker.

Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

Ved Geriatrisk ressurssenter i Oslo, et læringssenter for ansatte i eldreomsorgen, startet man i fjor høst kurset "Eldre og selvmord" for første gang.

En av deltakerne var sykehjemsprest Hilde Margrethe Voll. I løpet av ni år ved St. Halvardshjemmet i Oslo og 14 år som sykehusprest i Østfold har Voll snakket med mange eldre med selvmordstanker.

– Veldig mange tenker at de gjør verden en tjeneste ved å fjerne seg fra den, ifølge Voll.

Veldig mange tenker at de gjør verden en tjeneste ved å fjerne seg fra den.

Hilde Margrethe Voll, sykehjemsprest

Det er kompliserte følelser som kan lede folk inn på selvmordstanker, og ifølge Voll krever slike situasjoner mye av de ansatte i eldreomsorgen.

– Man trenger kompetanse, men først og fremst selvtillit for å håndtere noe så tungt. For man føler seg fort liten når man møter noen i den situasjonen, forteller hun.

Presten sier at hun etter kurset på ressurssenteret har fått mer kunnskap og tro på sine egne evner. I tillegg er det nå flere ansatte som hun kan diskutere saker med.

Ensomhet og isolasjon

Lars Mehlum

Professor Lars Mehlum oppfordrer eldreomsorgen til å tenke kreativt.

Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

Professor Lars Mehlum, leder for Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging, mener én årsak til den lave oppmerksomheten omkring selvmord blant eldre er at det henger sammen med et annet vanskelig tema: ensomhet.

– Det er mange som ikke erkjenner at ensomhet er et problem. Isolasjon øker risikoen for selvmord og det er noe man må ta tak i, mener Mehlum.

Han oppfordrer eldreomsorgen til å tenke kreativt for å hjelpe flere ut av ensomhet. Mehlum mener det handler om å gi folk en verdig avslutning på livet:

– Å bare hindre folk å dø er ikke nok, vi må hjelpe dem til å ville leve videre.