Fyrste i Noreg og siktar mot Paralympics

DRAMMEN (NRK): Kort tid etter ho plukka opp kården har ho allereie delteke på eit internasjonalt stemne. No ynskjer både ho og fekteforeininga fleire rullestolfektarar i Noreg.

Cathrine Bergan fekter frå rullestolen saman med læremeisteren sin.

– Når du har gjort noko langsamt ein million gonger so klarer du å gjera det fort også, seier Dan Dameasceno-Lundesgaard medan han instruerer Cathrine Bergan.

Foto: Anders Martin Helle / NRK

– No har du ein fin gard. Eg treff deg ikkje her eller her.

Læremeister Dan Dameasceno-Lundesgaard går gjennom ein fekteleksjon med Cathrine Bergan. Ho er den fyrste rullestolfektaren både i klubben i Drammen og i Noreg.

Portrett av Cathrine Bergan med fektarar i bakgrunnen.

Cathrine Bergan spilte sin siste fotballkamp i 2016 og har no funne att idrettsgleda med rullestolfekting.

Foto: Anders Martin Helle / NRK

Lundesgaard, som leiar fekteklubben i Drammen, meiner alle bør ha eit breitt idrettstilbod uavhengig av funksjonsevne. Difor tok han kontakt med rullestolforbundet for å høyra om nokon ynskja å prøva rullestolfekting. Det var Bergan interessert i å prøva.

– Eg ville prøva for eg har alltid vore glad i idrett. Ogso er det veldig relevant då eg har vore fotballkeeper før.

Cathrine Bergan feirer sigeren under turnering i Estland.

Cathrine Bergan vann ein av kampane ho deltok i under stemnet i Estland.

Foto: Dan Lundesgaard / Privat

Håpar på fleire

Ynsket frå både klubben og fekteforeininga i Noreg er å få med fleire parautøvarar. For å få til dette har dei inne ein søknad hjå Stiftelsen Dam (tidlegare ExtraStiftelsen) for midlar til eit treårig prøveprosjekt. Målet med prosjektet vil vera å etablera rullestolfekting i Noreg.

Dan Dameasceno-Lundesgaard

Dan Dameasceno-Lundesgaard er initiativtakaren bak fekteklubben i Drammen og ynskjer no å få fleire rullestolbrukarar til å byrja med fekting.

Foto: Anders Martin Helle / NRK

– Det eg håpar er at me har ein god base med utøvarar ogso at det er nokon som ynskjer å satsa på dette som sin idrett, seier Lundesgaard.

No har Bergan fått med seg ei venninne som skulle prøva ut rullestolfekting. Om ho blir verande er talet utøvarar allereie dobla.

– Om me får med nokre fleire so hadde det vore veldig gøy, for no må eg utanlands for å trena.

Cathrine Bergan fekter mot læremeistaren sin.

I starten av treningsøkta går Cathrine Bergan og læremeisteren gjennom ein leksjon ho skal trena på.

Foto: Anders Martin Helle / NRK

Om midlane til prosjektet kjem på plass er planen til Lundesgaard å bygga ein kompetansebase for sporten i Drammen.

– Ogso er tanken at eg skal spreia den kompetansen rundt i Noreg slik at alle klubbane kan ta imot parautøvarar.

Vil satsa

Bergan har berre fekta sidan sommaren, men har allereie vore i Estland på turnering. Der deltok ho i eit satellittstemne i verdscupen.

– Det var fyrste gongen og eg slo faktisk russaren der 5–2. Ogso vart eg ikkje grusa heller. Eg fekk poeng i alle kampane sett vekk ifrå ein, men ho vann heile greia, so eg er veldig nøgd med det.

Making history! Cathrine og Norges første kamp i parafekting noensinne. Respektabelt tap 5-2.

Publisert av Drammen fekteklubb Lørdag 12. oktober 2019

På turen vart det tydeleg at dei ikkje heilt er på plass med utstyret dei treng for å trena skikkeleg heime. Til det treng dei spesialbygde rullestolar og eit stativ som held stolane på plass.

– Det vart ei helt anna fekteoppleving. Eg kunne ta ordentlege utslag og gå tilbake.

Dei håpar på å få til ein tur til Thailand i februar for å delta på eit nytt stemne. Og utfordringa med få utøvarar og mangelen på rett utstyr heime gjer ikkje at Bergan legg ambisjonane lågt.

– Eg siktar mot å vera den fyrste i OL 2024. Det hadde vore utruleg gøy.

Cathrine Bergan fekter saman med ei veninne. Begge sit i rullestol.

Før måtte motstandaren til Cathrine Bergan sitta på ein stol for å øva med ho. No har klubben fått ein ekstra stol til treningane.

Foto: Anders Martin Helle / NRK