Har ikke plass til forurensede masser

Naturvernforbundet i Østfold mener Kystverket bommer grovt om forurensede masser fra Borg havn. De mener behovet for deponi på land er oppimot dobbelt så stort som Kystverket skriver i sin utredning.

Borg havn Øra

Naturvernforbundet mener det er galt å bruke nær en milliard kroner på gjøre Borg havn til stamnetthavn.

Foto: Rainer Prang / NRK

Det er mudring og utdyping av innseilingen til Borg havn Naturvernforbundet i Østfold har innvendinger imot. De reagerer sterkt på hvor store mengder masse som er planlagt gravd bort.

Ola Wergeland Krog, styremedlem i Naturvernforbundet i Østfold, hevder at folk ikke aner hvor mye forurenset masse som skal opp på land for deponering, og peker på at det allerede er mangel på plass til å oppbevare dette. At Kystverket i prosjektet ikke har tatt høyde for at masse som graves opp fra elvebunnen vil vokse med 1,5 til 2 ganger i volum på land, synes Naturvernforbundet er påfallende.

Ola Martin Wergeland Krog

Ola Martin Wergeland Krog er styremedlem i Naturvernforbundet i Østfold.

Foto: Ola Martin Wergeland Krog
Innseiling Borg havn

Det er beregnet at 465 000 kubikkmeter forurenset masse fra innseilingen til Borg havn skal deponeres på land. Naturvernforbundet mener volumet kan dobles.

Foto: Rainer Prang / NRK

– Jeg tør nesten påstå at de av taktiske grunner ikke har tatt hensyn til det når de har beregnet hvor stor plass som trengs på land for å deponere masser med miljøgifter i, sier Wergeland Krog, som i sitt regnestykke kommer til at det planlagte deponiet på Øra bare vil ha plass til ned mot 1/4 av massene som vil bli tatt opp. Naturvernforbundet skriver i sin høringsuttalelse at det er alvorlig at Kystverket ikke har problematisert dette.

Naturvernforbundet viser til det nederlandske selskapet Van´t Hoff Consulting for å underbygge denne volumøkningen, og Wergeland Krog mener dette er et kjent tall som også Kystverket har forholdt seg til i andre sammenhenger.

LES MER: Vil tillate mudring om sommeren i to år

Vil ikke kommentere høringsuttalelser

Kystverket vil ikke kommentere utspillet fra Naturvernforbundet i Østfold. – Nå skal vi lese alle høringssvar som er kommet inn, så får vi kommentere etterpå, sier Eivind Edvardsen, prosjektleder for mudringsprosjektet.

LES MER: Frykter trafikkork med utbygd Borg Havn

Vil ikke ha stamnetthavn uten jernbane

Ola Wergeland Krog

Ola Martin Wergeland Krog i feltarbeid i farleden.

Foto: Ola Martin Wergeland Krog

I sin høringsuttalelse til Miljødirektoratet skriver Naturvernforbundet at hele prosjektet bør avvikles. De mener nytten av prosjektet ikke står i forhold til kostnadene, verken økonomisk eller for miljøet.

– Vi har kjempet mot dette lenge, vi er vel på åttende året, sier Wergeland Krog. Han mener hele utgangspunktet for prosjektet er feil for Naturvernforbundet. - Vi ønsker oss mer frakt av gods med skip og tog, og ikke med tungtransport på vei. Da blir det helt galt å investere nær en milliard kroner på en stamnetthavn som aldri vil få jernbane.

Naturvernforbundet vil heller at det satses på tospors jernbane mellom Oslo og Göteborg, og at gods fraktes til Norge på bane fra den svenske havnebyen.