Hopp til innhold

Denne saka kan avgjere valet i Fredrikstad

Miljøpartiet dei grøne kan hamne på vippen. For dei blir mudringssaka i Borg hamn heilt avgjerande for kva side dei vil støtte.

Mudring, Fredrikstad. Testmudring i forkant av utviding av Glommas utløp ved Borg havn, Ytre Oslofjord.

Hausten 2024 startar arbeidet med å fjerne tonnevis med mudder og slam frå innseglinga frå Borg hamn. Det meste skal bli dumpa i eit sjødeponi i Fredrikstad.

Foto: Stein Ove Korneliussen / NRK

Det er ikkje noko å gå på her for vår del. Vi støttar berre ein ordførar som saman med oss får massane på land, seier gruppeleiaren i Fredrikstad MDG, Erik Skauen.

Kystverket skal dei neste åra fjerne tonnevis med mudder og slam frå elva ved innseglinga til Borg hamn.

Berre dei mest forureina massane skal på land. Resten skal bli dumpa i eit sjødeponi.

Mudring i Borg havn

Det er allereie bestemt at dei mest forureina massane skal bli dumpa på land. Resten skal etter planen bli dumpa i eit sjødeponi i Fredrikstad kommune.

Foto: Stein Ove Korneliussen/NRK

Miljøvernarar har allereie protestert høglydt. MDG i Fredrikstad kjem til å kjempe for å få alt mudderet vekk frå sjøen.

Problemstillinga kan bli heilt avgjerande i valet i år. For første gong på 100 år kan Høgre ta over makta i det som kan bli eit jamt val, viser NRKs bymåling for juni.

Vi stiller eit ultimatum viss vi kjem på vippen. Vi støttar berre ein ordførar som vil ha massane på land, seier Skauen.

NRK forklarer

Mudring

Mudring

Hva er mudring?

Mudring betyr å fjerne eller flytte masser fra bunnen av sjø og vassdrag. Formålet kan være å øke seilingsdypet eller å fjerne forurenset sjøbunn. De mudrede massene må legges et annet sted hvor de sikres mot videre spredning og utlekking for å ikke skade miljøet.

Mudring

Hvorfor skal masser fjernes fra bunnen ved Borg Havn?

Borg havn er en av Østlandets mest travle havner. Hvert år renner om lag 15.000 lastebillass med sedimenter fra Glomma ut i havneområdet. Hver gang en båt passerer virvler propellene opp sedimentpartikler og sprer dem i vannet. Store deler av denne massen er forurenset og dypden blir redusert.

Mudring

Hvordan foregår mudringen og hvor havner massene?

  • Kystverket vil gjennomføre en prøvemudring før de begynner på hovedprosjektet som er omtalt i Nasjonal transportplan. Prøvemudringen skal fjerne om lag 10.000 kubikkmeter løsmasser. Halvparten skal dumpes i sjødeponi ved grensa til Ytre Hvaler nasjonalpark. 
  • Hovedprosjektet skal fjerne i overkant av 700.000 kubikkmeter løsmasser. 475.000 av disse massene havner i sjødeponi.
Mudring

Hva er målet med mudringen?

Ved å utføre prøvemudring, skal kystverket måle mengden partikler som spres i vannet og overvåket miljøet. Noen steder er det nå to til tre meter grunnere enn på midten av 1990-tallet. Målet til kystverket er å ivareta sjøsikkerheten og redusere risikoen for uhell som kan skade både menneskeliv og miljø.

Arbeidarpartiet: – Nasjonalt prosjekt

Skauen forklarer at dei helst vil støtte venstresida, men dersom Arbeidarpartiet ikkje innfrir på dette kravet, vil dei støtte Høgre.

– Denne saka vil bli avgjord ved neste periode.

Fredrikstad-ordførar Siri Martinsen (Ap) understrekar at mudringa ikkje er i regi av kommunen.

Siri Martinsen

Siri Martinsen er ordførar i Fredrikstad. Mykje tyder på eit jamt val mellom hennar Arbeidarpartiet og Arne Sekkelstens Høgre, og MDG kan bli eitt av vippepartia.

Foto: Camilla Næss / NRK

Det er eit nasjonalt prosjekt som Kystverket har med godkjenning frå Miljødirektoratet, seier ho.

Martinsen vil ikkje svare konkret på om Ap vil endre meining, dersom dei hamnar i ein forhandlingsposisjon med MDG.

Det er eit nasjonalt prosjekt. Viss ein ønskjer å utfordre prosjektet, så må ein jobbe opp mot nasjonale styresmakter. Det einaste vi har vedteke er etter plan- og bygningslova.

I den opphavlege planen skulle det bli etablert to sjødeponi. Eitt ved Svaleskjær i Fredrikstad kommune og eitt ved Møkkalasset i Hvaler kommunar.

Det fekk Hvaler kommune stansa.

Les også Nektes å dumpe forurensede masser ved ferieparadis

Vil vurdere innspel

Alt tyder på at Høgres Arne Sekkelsten blir Siri Martinsens største utfordrar i kampen om ordførarkjeda.

Sekkelsten seier det er viktig at politikarane tek omsyn til fagstyresmaktene, men at dei skal ha eit ope sinn for både ny teknologi og ny kompetanse.

– Men det er alltid ei kost/nytte-vurdering. Skal ein ha alle massane på land, er det lite sannsynleg at det blir noko mudring i det heile, som igjen går ut over næringslivet i heile regionen, seier han til NRK.

Arne Kim Sekkelsten

Høgres ordførarkandidat i Fredrikstad Arne Sekkelsten meiner saka om kvar mudderet skal bli dumpa er for viktig til å bli forhandla bort.

Foto: Ove Tøpfer

Om ultimatumet frå MDG dersom dei hamnar på vippen, seier Høgres ordførarkandidat dette:

– Eg tenkjer denne saka er for viktig, av omsyn til både næring og miljø, til at ho skal la seg forhandle bort. Det er umogleg for meg som politikar å ha noka sjølvstendig meining om forureiningsgrad, men vi er opne for nye innspel og kunnskap.

Sterk motstand frå Hvaler

Vatnet som renn nedover Glomma dreg med seg mudder og slam som endar opp ved innseglinga til den svært trafikkerte hamna.

Mudringsprosjektet skal gjere farleia djupare og framkomma betre inn til Borg hamn.

Kystverket har fått løyve til å fjerne 700.000 kubikkmeter av massane som har samla seg opp ved innseglinga

Den opphavlege planen var at muddermassane også skulle bli dumpa ved Møkkalasset i Hvaler kommune. Det fekk Hvaler stoppa. No er det berre på Fredrikstad-sida ved Svaleskjær som skal brukast.

Når mudringa startar opp hausten 2024, skal massane berre bli dumpa i Fredrikstads del av sjødeponiet.

Mona Vauger (Ap), ordførar i Hvaler, reagerer sterkt på avgjerda og meiner også dette vil påverke Hvaler-skjergarden.