Hopp til innhold

Fornebubanen kan gå på ny milliardsprekk

Fornebubanen kan bli over en milliard kroner dyrere. Misfornøyd grunneier på Fornebu krever kjempeerstatning.

Fornebugropa

KRATER: Oppå det som i dag er et enormt hull i bakken dekket med Glava, kommer nær 2.000 boliger.

Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

Om alt går etter planen, skal den helt nye T-banen bruke 12 minutter fra Majorstua til Fornebu når den står ferdig i 2029.

Men før sommeren i fjor var Fornebubanen nær ved å bli skrinlagt.

Etter nok en kostnadssprekk vurderte politikerne å sette foten ned. Prislappen var da oppe i 26,4 milliarder kroner.

Etter måneder med politisk drama ble det vedtatt å fortsette å bygge.

Mandag startet rettssaken som kan gi en ny kraftig prisøkning.

Hvis grunneier Fornebu Sentrum vinner fram med sine krav, kan banen bli mellom 1 og 1,5 milliarder kroner dyrere.

NRK forklarer

Hva er Fornebubanen?

 • Fornebubanen er en utvidelse av det eksisterende T-banenettverket, fra Majorstuen til Fornebu.
 • Fra Majorstuen fortsetter Fornebubanen videre mot sentrum og østover.
 • Strekningen er på ca. 7,7 kilometer.

Når skal banen være ferdig?

 • De begynte å bygge banen i 2020.
 • Etter planen skal den være ferdig i 2029.

Hvor mye kapasitet har banen?

 • Banen skal bruke 12 minutter fra Majorstua til Fornebu.
 • Den skal gå åtte ganger i timen.
 • I løpet av en time skal banen frakte 8000 mennesker.
 • Det er planlagt sju stasjoner: Majorstuen, Skøyen, Vækerø, Lysaker, Arena, Flytårnet og Fornebu.

Hva koster den?

 • I 2013 var banen anslått å koste 5,1 milliarder.
 • Siden gang har det vært mange prisøkninger.
 • Nå er prisen oppe i 26, 4 milliarder kroner.

Kilder: Fornebubanen/NRK

En avtalt rettssak

I utgangspunktet skulle Viken fylkeskommune møte ni grunneiere i Ringerike, Asker og Bærum tingrett.

Partene ble tidlig enige om å være uenige om pris.

Grunneierne godtok å gi fra seg grunn, permanent eller midlertidig, for ikke å forsinke banen. Samtidig avtalte de å møtes i retten for å bestemme erstatningen.

De mener dette har påført dem til dels store tap.

Retten skulle avgjøre om de har krav på erstatning. Viken er motpart fordi fylkeskommunen eier den delen av banen som ligger i Bærum.

Ber om inntil 1,5 milliarder kroner

I dagene før rettssaken har åtte av ni grunneiere trukket seg fra saken. Men selskapet som mener å ha lidd det desidert største tapet er fortsatt med.

Illustasjon av Fornebu sør, Selvaag Bolig.

FORNEBU SØR: Slik presenterer Selvaag Bolig prosjektet Fornebu Sør på toppen av det som er byggegropa på Fornebu.

Illustrasjon: Selvaag Bolig

Fornebu Sentrum mener det dreier seg om mellom 1 og 1,5 milliarder kroner.

Bak står Selvaag Bolig. De har kjøpt området rundt det som blir endestasjonen på Fornebubanen, det som het Koksa da det var flyplass der.

Stort hull i bakken skal bli 2000 boliger

Her skal de bygge opp mot 2.000 boliger og næring. Men det er ikke mulig å bygge noe som helst på lenge ennå.

Hele området er nemlig et stort krater.

Fornebugropa

BYGGEGROP: Her kommer endestasjonen på Fornebubanen og en oppstillingsplass for T-banevogner.

Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

Først når det blir lagt lokk over den gigantiske byggegropa kan Selvaag begynne å bygge.

Og da mener selskapet å ha tapt store penger.

– Det handler om tap av leieinntekter og kostnader til fundamentering ettersom banens endestasjon skal ligge under prosjektet, skriver prosjektdirektør Lars Lund Mathisen i en e-post til NRK.

Han skriver at det er helt vanlig at denne type saker behandles i skjønnsretten.

Fornebu sør 2 oppå byggegropa

FORNEBU SØR: Selvaag vil ha erstatning for tap de mener de har lidd som følge av Fornebubanen.

Illustrasjon: Selvaag Bolig

Viken avviser erstatning

Viken avviser kravene om erstatning. De peker på at grunneierne tjener gode penger på Fornebu.

Det skal bygges 11.500 boliger og 30.000 arbeidsplasser på den gamle flyplassen. Nettopp det at det kommer en bane gjør at Bærum kommune tillater en så stor utbygging.

– Uten Fornebubanen ville ikke Fornebu Sentrum AS fått realisert den omfattende utbyggingen som KDP3 åpner for, skriver Vikens advokat Steinar Mageli i sitt sluttinnlegg, som er sendt retten på forhånd.

KDP3 er navnet på planen som åpner for en stor utbygging på Fornebu. Den ble vedtatt av Bærum kommune i 2019.

– Det er den verdiøkningen banetiltaket skaper, som Selvaag krever erstatning for, sa Mageli i sitt innledningsforedrag mandag.

Kan ramme andre prosjekter

Saken skulle gått for retten i fjor, men ble utsatt på grunn av kaoset rundt banen på forsommeren. Fylkesrådet i Viken skrev da at hvis kravene gjør Fornebubanen dyrere, må det dekkes av Oslopakke 3.

Det kan gå utover andre samferdselstiltak i Oslo-området.

Politisk ledelse i Viken vil ikke kommentere en pågående sak i domstolene.