Nedlagt dynge førstevalg for beredskapssenter

Fire år etter terrorangrepene 22. juli er det fortsatt ikke bestemt hvor politiets nye beredskapssenter skal ligge. – Handlingslammelse fra politisk hold, sier Politiets Fellesforbund. Nå seiler den tidligere søppelfyllinga Grønnmo opp som den heteste kandidaten.

Grønmo

Utredningen anbefaler å legge politiets nasjonale beredskapssenter til den nedlapte søppelfyllingen Grønmo i bydel Søndre Nordstrand. Det kan i beste fall stå ferdig stå ferdig medio 2020.

Foto: Olav Juven / NRK

Sigve Bolstad

Sigve Bolstad beskylder politikerne for handlingslammelse i saken om beredskapssenteret.

Foto: Olav Juven / NRK

– Det er helt ufattelig hvor lang tid noe alle er enige om er utrolig viktig skal ta, sier leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad.

– Politiet har i årtier sagt at det er på høy tid å få på plass et nasjonalt beredskapssenter. Så har vi fått noen veldig tragiske hendelser som har aktualisert saken. Det til tross så går tida.

– Forskjellen på liv og død

– Dette kan utgjøre forskjellen på liv og død når de store hendelsene først kommer. Det er helt avgjørende at vi har gode nok treningsfasiliteter, sier Bolstad.

I kjølvannet av 22. juli prøvde den rødgrønne regjeringen å skjære gjennom og utpekte Alnabru i Groruddalen som nasjonalt beredskapssenter.

Arealkonflikt med godsterminalen og annet tomtetrøbbel gjorde at den nedlagte søppelfyllplassen på Grønmo i Oslo sør ble lansert som alternativ til Alnabru i konseptvalgutredningen som Politidirektoratet overleverte justisministeren i august i fjor.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Alnabru

Alt tyder på at denne tomta på Alnabru får tommelen ned som nasjonalt beredskapssenter.

Foto: Andreas Sundby / NRK

– Grønmo-alternativet gir flere muligheter enn det er plass til på Alna, og er således et nytt og spennende alternativ som sammen med skisseprosjektet på Alna vil være grunnlag for regjeringens videre behandling, sa Anders Anundsen.

Alnabru på vei ut

NRK har fått tilgang til en sladdet versjon av rapporten fra tredje fase i utredningen. Den er datert 12. desember 2014 og skroter langt på vei Alnabru til fordel for Grønmo.

Tomten har betydelige arealkonflikter som derigjennom representerer fortrengning av annen samfunnsmessig viktig virksomhet.

Konseptvalgutredningen om Alnabru
statssekretær Hans Johan Røsjorde

Statssekretær Hans J. Røsjorde (Frp) vil kvalitetssikre utredningen før regjeringen gjør tomtevalget.

Foto: Bent Lindsetmo/NRK

På Grønmo er det all verdens plass å boltre seg på, og kravene om kjøretid til Oslo sentrum og Gardermoen er tilfredsstilt. Men Justisdepartementet vil vente til konseptvalgutredningen er kvalitetssikret eksternt før de eventuelt skrinlegger Alnabru.

– Regjeringen er opptatt av å sikre et godt beslutningsgrunnlag, samt unngå ytterligere forsinkelser. Når rapporten fra kvalitetssikringen foreligger, vil regjeringen ta stilling til innretningen av videre forprosjektering, herunder også valg av tomt, sier statssekretær Hans J. Røsjorde (Frp).

– Må ha god nok plass

– Nå må man begynne å bygge, sier norske politifolks fremste tillitsvalgte.

– Når det gjelder valg av tomt, er det avgjørende for oss å finne et sted som kan romme hundetjenesten, beredskapstroppen og politihelikopteret. I tillegg til spesialenhetene i Oslo må det også være plass til å trene for utrykningsenhetene som er økt fra 800 til 1200 nasjonalt. Etter det vi er blitt fortalt, tilfredsstiller Grønmo kravene, sier Sigve Bolstad.

Grønmo

Grønmo tilfredsstiller kravet om 30 minutters kjøretid til Oslo sentrum og 45 minutter til Gardermoen, ifølge konseptvalgutredningen.

Foto: Olav Juven / NRK