Hopp til innhold

Gir opp gigant-overskudd i Oslo-sykehus

Oslo universitetssykehus (OUS) gir opp målet om å gå over 400 millioner kroner i pluss neste år.

Disse pengene skulle spares til bygging av blant annet nye sykehus.

Men nå går ledelsen inn for at målet for neste år bør være 50 millioner i overskudd i stedet.

Det skyldes blant annet at så kraftige kutt som planlagt «ville være vanskelig å gjennomføre i praksis og ville kunne få store negative konsekvenser for pasienttilbudet», står det i budsjettpapirene styret i OUS skal ta stilling til 16. desember.

Men i dokumentet står det også at innsparingsmålet må økes igjen for 2024, for å ikke påvirke framtidige investeringer.

Siden den økonomiske situasjonen for sykehuset er så vanskelig, må klinikkene likevel kutte i driften for neste år.

I praksis er endringa en realitetsorientering, mener tillitsvalgte NRK snakker med.