Hopp til innhold

Frp: Uaktuelt å tvinge kommunene

Norske kommuner har sagt ja til å ta imot 752 flere flyktninger over to år. Men det er uaktuelt for regjeringen å tvinge kommunene til å ta imot flere.

Syria Libanon flyktninger

SVAR: Kommunene får ikke bestemt seg om hvor mange flyktninger de skal ta i mot. Så langt har de fleste kommunene bedt om utsettelse.

Foto: HASSAN ABDALLAH / Reuters

Det til tross for at stortingsflertallet går inn for at 10.000 syriske kvoteflyktninger skal tas imot i løpet av 2015 og 2016, skriver Klassekampen.

Vi er nødt til å lytte til kommunene, som får ansvaret med å bosette dem vi tar imot

Kai-Morten Terning

Tirsdag ble det klart at 21 kommuner så langt har sagt ja til å ta i mot flyktninger. Mens mange har sagt nei, har den største delen av kommunene bedt om utsettelse.

Får ikke svar

Onsdag er fristen for å gi en tilbakemelding til Solveig Horne, Barne-, likestillings- og inkluderingsminister. Hun har bedt om svar fra kommunene om hvor mange flyktninger de vil bosette.

Onsdag 27. mai skal partilederne på Stortinget møtes for å forhandle om det er mulig for Norge å ta imot flere kvoteflyktninger fra Syria i år og neste år.

Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren Solveig Horne

SVARER IKKE: Solveig Horne har bedt om svar fra kommunene om bosetting av syriske flyktninger, men får ikke svar.

Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

Det er samme dag som inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) har satt som frist for kommunene til å melde inn om de kan ta imot flere flyktninger i 2015 og 2016.

Det svaret nekter kommunene å gi.

90 kommuner fra 18 fylker har svart på forespørselen fra Horne. Av disse sier 52 at de vil ha utsatt svarfrist.

Her kan du se hva kommunene har svart

Flertallet på Stortinget har besluttet at Norge skal ta imot 10.000 flyktninger.

– Sprengt kapasitet

– Det er totalt uaktuelt. Vi er nødt til å lytte til kommunene, som får ansvaret med å bosette dem vi tar imot. Vi har ikke grunnlag for å gå inn og overprøve kommunenes egne vurderinger. Så regjeringen vil respektere disse, sier statssekretær Kai-Morten Terning (Frp) i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Etter det Klassekampen får opplyst, begrunner regjeringspartiene sitt nei til å ta imot flere med sprengt kapasitet i kommunene.

NRK har tidligere snakket med syriske flyktninger, som mener det er uviktig hvordan de bor, så lenge de får samlet familien sin.