Frp vil legge ned Oslo-trikken

– Trikk er vanvittig dyrt, sier Peter N. Myhre. Oslo skal bruke over åtte milliarder kroner i forbindelse med at byen får nye trikker.

Peter N. Myhre og trikk

SPORVOGN TIL BEGJÆR ELLER BESVÆR? Byrådet foreslo nylig å bruke en halv milliard kroner på oppgradering av Nordre kollektivstreng, den under en kilometer lange trikketraseen forbi Oslo Tinghus til Holbergs plass. Trikk er for dyrt, sier Peter N. Myhre (Frp).

Foto: Olav Juven / NRK

«Tradisjon» og «identitet», «hyggelig» og «koselig». Det er ordene tilfeldige trikkepassasjerer i Oslo sentrum bruker når NRK ber dem beskrive trikken.

– Trikk er nostalgi, og det er et fremkomstmiddel, men det er vanvittig dyrt, sier bystyrerepresentant Peter N. Myhre (Frp).

Over åtte milliarder

Oslo skal kjøpe 87 nye trikker til 4,1 milliarder kroner. De skal begynne å rulle i bygatene fra 2020 og utover.

Før nye trikker er på plass, skal det investeres minst like mye i ny skinnegang, en generell opprusting av de aktuelle trikkegatene når man først graver, samt utvidelse av trikkebasene på Grefsen og Holtet.

En utvidelse av trikkenettet i form av nye linjer eller forlengelse av dagens er det ikke penger til i overskuelig framtid.

1800-talls-teknologi

– Skinnegang er veldig dyrt. Nå som vi står foran å skifte ut hele trikkevognparken, må vi ta en timeout og spørre om vi skal fortsette med 1800-talls-teknologi eller tenke nytt.

Og svaret på spørsmålet er å legge ned trikken?

– Ja, trikken må legges ned og erstattes av hydrogenbusser eller elektriske busser som er miljøvennlige og har stor kapasitet.

– Dessuten sparer vi et hav av milliarder som vi i stedet kan bruke på å bygge ut t-banenettet, sier Myhre.

Trikkeskinner og sprekt asfalt

KONTINUERLIG BEHOV: Slik ser trikkeskinnene ut utenfor Oslo Tinghus. Peter N. Myhre sier at pengebehovet aldri vil ta noen ende og at relativt nybygde skinnestrekninger, for eksempel til Kjelsås, allerede begynner å sprekke opp.

Foto: Olav Juven / NRK

Ny situasjon

Dette er ikke første gang Fremskrittspartiet ønsker blåtrikken på skraphaugen. Men Oslos tidligere miljø- og samferdselsbyråd sier at det er en helt ny situasjon nå fordi hverken miljø- eller kapasitetsargumentet i trikkens favør lenger gjelder.

– Lange busser er hyllevare og tatt i bruk i mange byer over hele verden. Bare se til Bergen; nå kjøper de inn busser med to ledd som har en veldig god kapasitet.

Ikke superbusser

Andreas Halse i Arbeiderpartiet

IKKE BARE TRADISJON: Trikk er tradisjon, men også et moderne framkomstmiddel som er på vei framover mange steder i verden, sier Andreas Halse.

Foto: Kjetil Grude Flekkøy / NRK

– De store såkalte superbussene kan nok ikke kjøre i de trange sentrumsgatene i Oslo, sier Andreas Halse, miljø- og samferdselspolitisk talsmann for Arbeiderpartiet i bystyret.

Han kjøper ikke Myhres argument om at bussen har plass til like mange passasjerer som trikken og forsvarer pengebruken.

– Det er framtidsrettede investeringer som vil gjøre Oslo til en både triveligere og mer miljøvennlig by hvor folk vil komme raskere fram til jobben.

– Trikken har mer plass; det er faktisk ganske viktig. Og de nye trikkene som vi nå kjøper, kommer til å ha betydelig mer plass enn de gamle.

Trikk mer populært

– I tillegg viser mange undersøkelser at trikk er mer populært enn buss. Når man legger en trikkerute, er det betydelig flere som begynner å reise med trikken enn med den gamle bussen.

– Det betyr mye at folk faktisk har lyst til å reise sånn, konstaterer Andreas Halse.