For første gang er det gjort flere kollektivreiser enn bilturer i Oslo

Bussene, trikkene, togene og t-banene i Oslo og Akershus hadde i fjor 16 millioner flere påstigninger enn året før.

T-banen

ØKT TRAFIKK: Hele 350 millioner ganger gikk vi på kollektivtransport i fjor. Og for første gang tok vi flere kollektivreiser enn bilturer.

Foto: Dina Johnsen / NRK

Flere lar bilen stå, og velger heller kollektivtrafikk og sykkel. Veksten i kollektivtrafikken var på 4,9 prosent i 2016, noe som betyr totalt 350 millioner påstigninger i Oslo og Akershus.

– Det er vi veldig glad for. Jeg tror mye dreier seg om å øke kapasiteten og punktligheten, og sørge for at kollektivtrafikken er et godt alternativt til å kjøre bil, sier Bernt Reitan Jenssen, som er administrerende direktør Ruter.

Flest reiser med buss

Aldri har flere reist med kollektivtrafikk i Oslo. I tillegg ble det første gang gjennomført flere kollektivreiser enn bilturer i Oslo i fjor.

Lan Marie Nguyen Berg

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg er fornøyd med tallene fra Ruter.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB Scanpix

– Det lover godt for fremtiden. Disse tallene viser at Oslofolk liker å reise grønt og effektivt, uten kø, kork og kaos. Det kan vi være stolte av, sier Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

– Det er hyggelig at vi tar markedsandeler og at biltrafikken går ned. Det er flere grunner til det, men vi er glad for at vi klarer å ta unna veksten, sier Jenssen i Ruter.

Trikken var det eneste kollektivtransportmiddelet som hadde en tilbakegang. Flest reiste med buss både i Oslo og Akershus, mens økningen i Oslo var størst på T-banen.

– Den utviklingen skal vi fortsette med ved å redusere biltrafikken, og gi mer plass til bussen. I tillegg har vi store investeringer i både T-bane og trikken i tiden fremover, sier Lan Marie Berg.

Størst økning i Akershus

Anette Solli

Fylkesordfører Anette Solli er glad for kollektivtrafikk veksten på 6,1 prosent i Akershus.

Foto: CF-WESENBERG

Mens kollektivtrafikken hadde en vekst på 4,5 prosent i Oslo, økte den med hele 6,1 prosent i Akershus.

– Det forteller om at vi som bor i dette området er flinke til å reise kollektivt, og at vi stadig blir flinkere. Det er gode nyheter både for å håndtere at det er mange som kommer hit for å bo her, men også at vi behøver å bli grønnere, sier fylkesordfører i Akershus, Anette Solli.

Hun mener økningen i Akershus skyldes satsing på matebusser, som frakter folk til og fra de store kollektivårene.

Likevel ble det store protester da Ruter fra 1. januar la ned flere direktebusser fra Bærum til Oslo, og istedenfor satte inn matebusser inn til store kollektivknutepunktene.

Ruter sier de vil bruke 2017 på å finne ut om slike matebusser vil ha like god effekt i Bærum, som det har hatt i andre områder av Akershus.