Hopp til innhold

Fryktet drapssiktet skulle rømme landet – fikk arrest i huset hans

Kvinnen som ble skutt og drept på Frogner tok arrest i drapssiktedes bolig. Det var frykt for at mannen skulle rømme utenlands.

drap Frogner jar

Politiet var drapsdagen på plass utenfor den siktedes bolig. Offeret har nylig tatt utlegg i denne boligen.

Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

I flere år har det vært en konflikt mellom den siktede mannen i 30-årene og den drepte kvinnen i 50-årene.

At mannen er dømt til å betale henne en erstatning på nesten 12 millioner kroner er allerede kjent.

Men i påvente av at retten skulle behandle dette søksmålet, hadde kvinnen allerede tatt arrest i mannens privatbolig. Slik kunne hun sikre at det ville være penger å hente dersom hun vant søksmålet.

Frykt for at han skulle reise utenlands

Årsaken til dette var frykt for at mannen skulle reise utenlands, og at det da ville bli vanskelig å inndrive kravet.

Den nå drapssiktede hadde nemlig tatt kontakt med en eiendomsmegler for å få en vurdering av boligen sin. Ifølge megleren hadde mannen planer om å «flytte utenlands, eller allerede hadde gjort det,» ifølge en rettskjennelse.

6,6 millioner i arrest

Retten gikk med på at kvinnen sannsynligvis hadde et rettmessig krav mot den siktede og hans selskap. Og at det var en fare for at hun ikke ville få erstatning fra ham dersom hun vant frem.

Hun fikk dermed medhold i å ta arrest på nesten 6,6 millioner kroner i mannens bolig.

Etter at hun vant det påfølgende søksmålet i Oslo tingrett, ble det avholdt en såkalt utleggsforretning i begynnelsen av mars i år. Dermed hadde offeret pant på 11,8 millioner kroner i mannens bolig. Tingrettsdommen er anket.

Ble rådgiver og prosjektleder

Offeret og den siktede har en forretningsmessig relasjon som strekker seg flere år tilbake. Da fikk han en rolle som rådgiver og prosjektleder i forbindelse med to eiendomsprosjekter som drapsofferet og ektemannen hadde under utvikling.

Men arbeidet gikk ikke problemfritt for seg.

Foreløpig resultat er altså tingrettsdommen fra i fjor høst hvor mannen dømmes til å betale erstatning. Det var et år før dette at drapsofferet ba om å få ta arrest i den siktedes privatbolig.

Omstridt eiendom

Byggeprosjekt

Arbeidet på dette byggeprosjektet i Oslo stoppet opp for flere år siden.

Foto: Olav Døvik / NRK

Ekteparet kjøpte for mange år siden to eiendommer i Oslo. Utbyggingen av den ene boligen er blitt en omstridt affære.

En rekke naboer har klaget, det har vært bekymringsmeldinger knyttet til sikkerhet, vernehensyn er brutt og det er blitt bygget mer enn tillatt – for å nevne noe.

All uroen førte til at den drepte kvinnen etter noen år tok kontakt med uavhengige rådgivere. Hun ville at de skulle vurdere den nå drapssiktede prosjektlederens arbeid.

Dommen var nådeløs:

Selv etter flere år var boligen langt fra ferdig. Arbeidet han hadde gjort som prosjektleder ble beskrevet som kaotisk.

Etter at det i fjor høst ikke hadde skjedd noe på eiendommen på flere år, ble rammetillatelsen inndratt. En ny søknadsprosess måtte dermed settes i gang, og senest denne måneden har naboer klaget.

Det er i det hele tatt snakk om store beløp. En bank har tatt pant på 40 millioner kroner i den ene boligen. Et annet selskap tok i vinter pant på 84 millioner kroner i samme bolig.