Hopp til innhold

Fratatt skjenkebevilling etter rasismekontroll

For første gang mister et utested i Oslo skjenkebevillingen på grunn av etnisk diskriminering.

Baroque

RASISME: To grupper forsøkte å komme inn på utestedet Baroque i Oslo. Gruppen som ikke var etnisk norske ble nektet adgang.

Foto: Robert Ellefsrød / NRK

Utestedet «Baroque» på Oslos vestkant ble tatt i to diskrimineringskontroller utført av kommunen. Dermed mister de skjenkebevillingen midlertidig i én uke.

Mellom september 2013 og 2014, ble det utført to kontroller. Kommunen sendte to grupper i samme aldersgruppe og lik klesstil til utestedet.

Ved begge tilfellene ble tre personer med annen etnisitet enn norsk, nektet adgang.

Ifølge alkoholloven skal et utested miste skjenkebevillingen hvis det blir avdekket diskriminering gjentatte ganger.

Første av sitt slag

Stian Berger Røsland

SENDER ET SIGNAL: Byrådsleder Stian Berger Røsland fra Høyre, håper inndragning av skjenkebevillinger pga. diskriminering, sender et signal til utelivsbransjen.

Foto: Anette Holth Hansen / NRK

Dette er det første tilfellet hvor et utested i Oslo mister bevillingen på bakgrunn av diskriminering. Oslo kommune anser dette som en prinsippsak som skal sette standarden, sier byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røsland fra Høyre.

– Det er et brudd på alkohollov og diskrimineringsbestemmelser, og selvfølgelig ikke akseptabelt. Da er reaksjonen at vi inndrar bevillingen.

Kommunne sendte to grupper i sammen aldersgruppe og lik klesstil til utestedet. Den ene gruppen med annen etnisk opprinnelse enn norsk kom ikke inn.

Utelivsdiskriminering er et stort problem

Åsulv Solstad

UTELIVSDISKRIMINERING: Avdelingsleder i Likestilling- og diskrimineringsombudet, Åsulv Solstad vil at publikum skal ta kontakt med ombudet, hvis de opplever diskriminering i døra på et utested.

Foto: Fouad Acharki / NRK

Avdelingsleder i Likestilling og diskrimineringsombudet, Åsulv Solstad, er glad for at Oslo kommune har nulltoleranse for utelivsdiskriminering. Han sier at ombudet mottar mange klager på utesteder, men at det er store mørketall.

– Jeg håper at utestedene tar det til seg og endrer rutinene sine. Hovedstaden er for alle osloborgere og dens gjester, uavhengig av etnisitet eller nedsatt funksjonsevne. Alle skal føle seg velkomne og alle skal komme inn på utesteder.

– Men er én uke straff nok?

– Jeg tror det har store konsekvenser for et utested å miste muligheten til å selge alkohol i en uke. Så håper vi at de tar lærdom av det.

Ble advart om kriminelle

Daglig leder i Event Norway AS som driver utestedet «Baroque», Andreas Mortensen beklager for episoden.

– Vi tar saken veldig alvorlig, og vil understreke at Baroque har mange gjester og ansatte med forskjellig etnisitet, og at vi på det sterkeste tar avstand til rasisme, sier han.

Under saksbehandlingen forsvarte Mortensen seg med at under det ene tilfellet hadde politiet advarte utestedet om at kriminelle med innvandrerbakgrunn var på vei til området.

Dermed var de ekstra forsiktige med hvem de slapp inn. Dette skjedde samme kveld som kommunen utførte sin diskrimineringskontroll.

I en e-post til NRK bekrefter politiet at nattklubben ble advart mot kriminelle, men at etnisitetene til personene ikke ble nevnt. Oslo politidistrikt ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Kommunen mener at utestedet skar alle personer med innvandrerbakgrunn over én kam.

– Man kan uansett ikke legge til grunn at personer med en annen etnisk bakgrunn enn norsk er kriminelle. Det kan ikke aksepteres. Derfor må bevillingen inndras hvis man agerer på den måten, sier Røsland.