Forhandlinger om Oslopakke 3 i gang

I dag startet forhandlingene om Oslopakke 3 mellom Oslo, Viken og staten ved forhandlingsleder Bjørne Grimsrud (bildet). En revidert vei- og kollektivpakke for Oslo-området skal være klar før sommeren. Bompengeinntektene i pakken svikter dramatisk.

Bjørne Grimsrud (i forgrunnen), Terje Rognlien og Kirsti Slotsvik.
Foto: Olav Juven / NRK