Erlandsen-saken til statsråden

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson får nå spørsmål om han kan sørge for tilskudd til driften av Erlandsens Conditori i Halden, eksempelvis gjennom NAV.

Erlandsens Conditori

Spørsmål om driften av Erlandsens konditori i Halden havner nå på arbeids- og sosialministerens bord.

Foto: Siw Mariann Strømbeck/NRK

Wenche Olsen

Stortingsrepresentant Wenche Olsen.

Foto: Birger Kjølberg / NRK

Det er stortingsrepresentant Wenche Olsen (A) som har sendt Eriksson et skriftlig spørsmål om saken.

– Erlandsen Conditori i Halden, hvor tre personer med utviklingshemning forsøker å etablere sin egen virksomhet, har fått nasjonal oppmerksomhet. Under en interpellasjonsdebatt 24. november 2014 la både statsråden og interpellanten stor vekt på at Erlandsens Conditori var et unikt tiltak de gjerne ville ha mer av. Mitt spørsmål til statsråden er om han gjennom NAV-arbeid vil sørge for at Erlandsen Conditori får tilskudd til å drive, skriver Olsen i sin henvendelse til statsråden.

Ulike virkemidler

Olsen peker på at det finnes ulike virkemidler som kan være aktuelle, blant annet gjennom NAV sine forsøksprosjekter.

I forrige uke ble det klart at Halden kommune vil avslå søknaden om å gi en av driverne av Erlandsens Conditori en personlig assistent. To av dem som driver konditoriet er psykisk utviklingshemmede og er avhengige av en assistent for å kunne drive stedet, men kommunen har sagt nei. Det fikk stortingsrepresentant Erland Wiborg (FrP) til å gå ut med en oppfordring til kommunen om å gjøre om vedtaket.

Opphevet vedtak i fjor

I fjor høst opphevet Fylkesmannen i Østfold et tilsvarende vedtak i kommunen.

Stortingsrepresentant Wenche Olsens spørsmål ble levert torsdag, og det er foreløpig ikke besvart av arbeids- og sosialministeren. Skriftlige spørsmål blir besvart skriftlig av statsråden.

Eriksson har etter reglene frist på seks virkedager til å besvare spørsmålet.