Ekspertens språkråd til eksamen

Unngå å få eksamenssensoren til å grøsse over «stygge» skrivefeil.

Rådgiver Erlend Lønnum i Språkrådet

Rådgiver Erlend Lønnum i Språkrådet sier det er vanlig å blande sammen ord og uttrykk. «I hytt og pine» er eksempel på en gal uttrykksmåte – dette er en sammenblanding av uttrykkene «i hytt og vær» og «død og pine».

Foto: Montasje: NRK/Språkrådet/Fotogjengen.no

Vi er midt inne i eksamenstiden, og elever rundt om i landet sitter nå og leser for å forberede seg til blant annet norskeksamen. Men det er ikke bare pensumet som skal sitte. Språket bør også være på stell.

– Det er viktig å skrive ord riktig. Hvis man er usikker på hvordan ordet skrives, slå det opp i en ordbok! Bruk gjerne Bokmålsordboka og Nynorskordboka gratis på nett, sier Erlend Lønnum som er rådgiver i Språkrådet.

– Et ord mange skriver feil, er «dessverre». Det skrives med to s-er, men mange skriver det med én. Hvis man tror det skrives med én s og søker det opp i ordboka, får man ikke treff på ordet. Da må man huske på at det kanskje skrives på en annen måte.

«Hytt og vær» og «død og pine»

En annen feil mange gjør er å bruke uttrykk feil. I en undersøkelse Språkrådet gjorde ved hjelp at avisdatabasen Retriever fant de at uttrykket «det er et tidsspørsmål når» var skrevet feil i 94 prosent av tilfellene.

– Ofte blander man sammen ord og uttrykk. Hvis man er usikker på et uttrykk, bør man undersøke det nærmere eller unngå å bruke det og heller skrive om, sier Lønnum.

Han trekker frem «i hytt og pine» som en feil mange gjør. Det er en blanding av «i hytt og vær» og «død og pine».

Her er andre uttrykk som undersøkelsen viste at ofte blir skrevet feil:

Uttrykk

Riktig uttrykksmåte

Gal uttrykksmåte

Antall feil

det er et tidsspørsmål når

«det er et tidsspørsmål før»

94 %

stikke under stol

«stikke under en stol»

81 %

på dagsordenen

«på dagsorden»

68 %

i hytt og vær

«i hytt og pine»

59 %

i dødvanne

«i dødvannet»

55 %

ta sterkt avstand fra

«ta sterk avstand fra»

53 %

noen hver

«noen og enhver»

38 %

sette hverandre stevne

«sette hverandre i stevne»

36 %

til gagns

«til gangs»

36 %

vel å merke

«vel og merke»

23 %

Varier ordbruken

Et annet råd fra Lønnum er å passe på ikke å dele sammensatte ord som skal skrives i ett.

– Mange deler ord i to fordi man gjør det på engelsk, men substantiver skal som oftest skrives i ett ord på norsk. Hvis du er usikker, kan du prøve å uttale ordet inne i deg. Hvis du sier det rett frem i ett ord, skal det skrives i ett ord.

Samtidig minner han om at tidsadverb skal deles opp, som for eksempel «etter hvert» og «i dag».

Tentamen på Bodin videregående skole

Lønnum anbefaler ikke å stole blindt på stavekontroll.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Om du får bruke stavekontroll på eksamen, bør du ikke stole blindt på den. Du bør også passe på at språket er variert, sier Lønnum.

– Unngå å bruke for mange engelske ord der vi har norske ord. Pass også på å variere ordbruken. Når du har skrevet ferdig, bør du lese gjennom teksten og se om du kan variere ordbruken mer.

Hvis du nå føler at du bør friske opp språkkunnskapene dine kan du sjekke ut Språkrådets språkhjelp.

Her er andre ord som ofte skrives feil:

Enkeltord

Riktig skrivemåte

Gal skrivemåte

Antall feil

hålke

«holke»

35 %

fluidum

«fludium»

33 %

nitid

«nitidig»

26 %

leseverdig

«lesverdig»

24 %

tillitvekkende

«tillitsvekkende»

24 %

villnis

«villniss»

24 %

pilegrim

«pilgrim»

20 %

høyttravende

«høytravende»

21 %

graffiti

«grafitti»

18 %

pilar

«pillar»

18 %