Hopp til innhold

Dette er de oppdaterte koronareglene for rundt 1,3 millioner nordmenn

Oslo forlenger koronatiltakene og vil foreløpig ikke stramme inn. Neste uke vil de gjøre en ny vurdering. Her kan du se hvilke smittevernregler som nå gjelder i Oslo og 19 kommuner rundt hovedstaden.

Folk med og uten munnbind på T-banen i Oslo.

Munnbind har blitt et mer vanlig syn i kollektivtrafikken i Oslo de siste ukene.

Foto: Anders Fehn / NRK

15. oktober: Etter at denne saken ble publisert, er den blitt oppdatert med gjeldende tiltak for Oslo og de omliggende kommunene etter at kommunene på ny har vurdert koronatiltak.

Torsdag hadde byrådet i Oslo møte. På agendaen sto nye tiltak.

Byrådet konkluderte derimot med at de ikke skjerper inn på nåværende tidspunkt. I stedet forlenges de gjeldende tiltakene.

Neste uke, mest sannsynlig tirsdag eller onsdag, vil situasjonen bli vurdert på nytt.

Koronasmitten i Oslo har økt kraftig fra august. Det har også vært flere personer som er blitt innlagt på sykehus, men tallene er fortsatt et godt stykke unna toppen fra i vår.

Byrådet har gitt uttrykk for at befolkningen må forberede seg på å leve med tiltak i lang tid fremover.

Se listen over de nye koronareglene i Oslo nederst i saken.

Noen påbud og noen anbefalinger

Etter at Oslo kommune 28. september innførte en rekke koronatiltak, ble nabokommunene oppfordret av helseministeren om å gjøre mye av det samme.

Bent Høie med munnbind

Helseminister Bent Høie oppfordret en rekke kommuner rundt Oslo om å innføre flere av de samme tiltakene som hovedstaden innførte.

Foto: Lise Åserud / NTB

– De bør koordinere seg. Slik at innbyggerne i dette som er en felles bo- og arbeidsregion opplever at dette er tiltak som henger sammen, sa Bent Høie (H) på mandag.

I løpet av en ukes tid innførte kommunene en rekke tiltak.

Slik er koronareglene for de 19 kommunene pr. 15. oktober:

Asker kommune kommer med mange sterke anbefalinger:

 • sterk anbefaling om bruk av munnbind ved all bruk av kollektivtransport
 • sterk anbefaling om økt bruk av hjemmekontor av alle som kan
 • maksimalt 50 personer på innendørs arrangement uten faste sitteplasser
 • skjenkesteder anbefales å ha et system for registrering av gjester
 • viderefører bruk av munnbind i hjemmesykepleien når en ikke kan holde én meters avstand

Aurskog-Høland kommune har innført påbud og forbud:

 • påbud om munnbind i kollektivtransporten når man ikke kan holde én meters avstand
 • ber serveringssteder med skjenkebevilling om å registrere gjester
 • forbud mot innendørsarrangementer med flere enn 50 deltakere uten faste sitteplasser
 • forbyr private sammenkomster med flere enn 20 deltakere eller der avstand på en meter ikke kan holde
 • inntil 200 personer kan samles til utendørs arrangement der det skal være mulig å holde en meters avstand

I Bærum kommune videreføres en rekke tiltak:

 • påbud om bruk av munnbind på kollektivtransport når det ikke er mulig å holde én meters avstand til medpassasjerer
 • anbefales sterkt å begrense antall deltakere i private sammenkomster til 10 personer
 • anbefales sterkt å begrense til at maks 200 personer kan samles til utendørs arrangement
 • det anbefales sterkt at voksne breddidrettsutøvere skal holde minst én meters avstand ved trening
 • begrensning til maksimalt 50 deltakere på innendørs arrangementer uten fast seteplassering

Enebakk kommune utsetter å lette på nasjonale tiltak:

 • påbud om munnbind i kollektivtransporten når det ikke er mulig å holde én meters avstand til medreisende
 • forbud mot arrangementer med flere enn 50 deltakere innendørs uten fast seteplassering
 • forbud mot private sammenkomster med flere enn 10 deltakere eller hvor avstand på en meter ikke kan overholdes

Frogn kommune viderefører tiltak:

 • påbud om munnbind i kollektivtransporten der det ikke er mulig å holde én meters avstand
 • oppfordrer arrangører til å rådføre seg med kommunen ved større arrangementer fremover
 • oppfordrer skjenkesteder til å opprette systemer for registrering av gjester.

Gjerdrum kommune har flere anbefalinger, men ingen påbud:

 • anbefaler munnbind på kollektivtransport når man ikke kan holde én meters avstand
 • oppfordrer til å begrense antall nærkontakter
 • anbefaler hjemmekontor hvis det er mulig

Gran kommune har vedtatt påbud og forbud i to uker til:

 • påbud om munnbind på kollektivtransporten til og fra Oslo når man ikke kan holde en meters avstand
 • forbud mot arrangementer med mer enn 50 deltakere uten faste sitteplasser
 • registrering på utested

Hole kommune kommer med sterke anbefalinger:

 • maksimalt 10 personer i private sammenkomster.
 • munnbind på kollektivtransport til og fra Oslo der det ikke er mulig å holde en meters avstand. Anbefaler munnbind på kollektivreiser innad i kommunen
 • maksimalt 50 personer på innendørs arrangement uten faste sitteplasser
 • hjemmekontor hvis mulig for pendlere
 • serveringssteder registrerer gjestenes kontaktinformasjon
 • inntil 200 personer kan samles til utendørs arrangement der det skal være mulig å holde en meters avstand

Lillestrøm kommune har innført påbud og forbud:

 • påbud om bruk av munnbind i kollektivtrafikk, hvis man ikke kan opprettholde én meter avstand mellom de reisende.
 • forbud mot innendørs arrangementer med flere enn 50 personer uten fast sitteplass.
 • ikke tillatt å gjennomføre arrangementer utendørs med mer enn 200 deltakere til stede samtidig.
 • forbud mot å samle mer enn ti personer privat.
 • skjenkesteder må stenge ved midnatt. Nasjonal forskrift påbyr å legge til rette for å registrere gjester.
 • breddeidretten for voksne vil ikke åpnes, slik det gjøres i resten av landet.
 • det åpnes ikke for 600 personer ved utendørs arrangementer.

Lier kommune har kommet med sterke anbefalinger:

 • maksimalt 10 personer i private sammenkomster.
 • maksimalt 50 personer på innendørs arrangement uten faste sitteplasser.
 • maksimalt 200 personer på innendørs arrangementer med fast seteplass.
 • ett sete mellom personer på innendørs arrangement med faste sitteplasser.
 • munnbind på kollektivreiser på strekningen Drammen-Oslo der det ikke er mulig å holde 1 meters avstand.
 • hjemmekontor oppfordres hvis mulig for pendlere.

Lunner kommune har blant annet innført påbud og forbud. Torsdag kveld ble tiltakene videreført.

 • oppfordrer innbyggere til å unngå kollektivtransport til og fra Oslo-regionen
 • påbud om munnbind på kollektivtransporten til og fra Oslo når man ikke kan holde en meters avstand.
 • forbud mot arrangementer med flere enn 50 deltakere uten faste sitteplasser
 • serveringssteder som har skjenkebevilling, skal ha et system for å registrere kontaktopplysninger
 • arbeidsgivere i Lunner skal tilrettelegge for at ansatte bosatt i Oslo og nabokommuner jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig

Lørenskog kommune har innført de samme tiltakene som Oslo:

 • oppfordring mot å ta kollektivtransport om ikke det er mulig er det påbudt å bruke munnbind dersom det ikke er mulig å holde én meters avstand til de medreisende
 • ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede
 • serveringssteder som har skjenkebevilling, skal registrere gjestenes kontaktopplysninger
 • ikke tillatt å gjennomføre arrangementer med flere enn 50 deltakere når arrangementet er innendørs og det ikke er fast seteplassering

Nes kommune har påbud og oppfordringer, men har enn så lenge ingen planer om ytterligere tiltak:

 • det er påbudt å bruke munnbind på kollektivtransport når man ikke kan holde én meters avstand, også på skolebuss for barn over 12 år
 • oppfordrer til å begrense antall nærkontakter
 • hjemmekontor anbefales der det er mulig

Nesodden kommune har vedtatt påbud og forbud:

 • påbud om munnbind i kollektivtransporten når det ikke er mulig å holde én meters avstand til medreisende
 • forbud mot at mer enn 50 personer samles til offentlige arrangementer innendørs hvis det ikke er faste seteplasseringer
 • alkoholservering etter midnatt tillates fra og med 12. oktober i tråd med de nasjonale retningslinjene
 • breddeidretten for voksne over 19 år gjenoptas ikke enda

Nittedal kommune har innført påbud og forbud:

 • det oppfordres til å unngå bruk av kollektivtransport
 • påbud om munnbind i kollektivtrafikken når det ikke er mulig å holde én meters avstand til medreisende
 • forbud mot flere enn 50 deltakere til stede samtidig når arrangementet er innendørs og det ikke er fast seteplassering

Nordre Follo kommune har innført påbud og forbud, formannskapet vedtok torsdag kveld å utsette saken til 21. oktober. Gjeldende tiltak videreføres inntil videre:

 • påbud om munnbind i kollektivtrafikken når det ikke er mulig å holde én meters avstand til medreisende
 • forbud mot arrangementer med flere enn 50 deltakere innendørs uten fast seteplassering

Rælingen kommune har vedtatt påbud og forbud:

 • påbud om munnbind i kollektivtransporten når det ikke er mulig å holde én meters avstand til medreisende skal reisende
 • ikke tillatt å ha eller delta på private sammenkomster med flere enn 20 personer til stede
 • ikke tillatt å gjennomføre arrangementer med flere enn 50 deltakere til stede samtidig når arrangementet er innendørs og det ikke er fast seteplassering

Vestby kommune har vedtatt påbud:

 • påbud om munnbind på offentlig kommunikasjon til og fra Oslo når det ikke er mulig å holde én meters avstand

Ås kommune har innført påbud og henstillinger:

 • påbud om bruk av munnbind i kollektivtransporten når det ikke er mulig å holde én meters avstand til medreisende
 • serveringssteder oppfordres til å registrere gjester med bordservering

Dette er tiltakene i Oslo:

 • Påbud om bruk av munnbind på kollektivtransport når det ikke er mulig å holde én meters avstand.
 • Påbud om registrering av gjester på serveringssteder.
 • Midlertidig forbud mot innendørs arrangementer med flere enn 50 deltakere uten faste sitteplasser.
 • Innfører bruk av munnbind i hjemmesykepleien der det ikke er mulig å holde avstand.
 • Det vil gjøres en ny vurdering av tiltakene etter 14 dager, dvs. etter 13. oktober.