Byrådet bremser bilfritt byliv i Oslo

Tidligere ville de fjerne 650 parkeringsplasser over natta. Nå vurderer byrådet en mer gradvis fjerning av gate-parkeringsplassene innenfor Ring 1.

Gateparkering i Olav V gate

GATEPARKERING: Disse p-plassene i Olav Vs gate er blant plassene som etter hvert skal fjernes. Planen var at de skulle vekk 1. juni, men nå tyder mye at det ikke vil skje like brått.

Foto: Olav Juven / NRK

– Bilfritt bylivs-biten handler veldig mye om byliv og at vi trenger å få på plass noe der parkeringsplasser fjernes. Derfor ser vi nå på ulike løsninger, hvor en av dem er at parkeringsplassene skal fjernes gradvis, sier byutviklingsbyråd i Oslo, Hanna Marcussen fra Miljøpartiet De Grønne.

Byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen

Byråd for byutvikling i Oslo, Hanna Marcussen (MDG), sier de vurderer en mer gradvis fjerning av gateparkeringsplasser i byen.

Foto: Else Karine Archer / NRK

– Vi har ikke tatt stilling til det ennå, men det er viktig at vi er fleksible og at vi kan tilpasse prosjektet underveis når det dukker opp ulike problemstillinger, sier hun.

Fjerningen av all gateparkering innenfor store deler av Ring 1 er en del av byrådets prestisjeprosjekt «Bilfritt byliv».

– Kan ikke vedta byliv

For å unngå at parkerte biler kun blir erstattet med øde asfalt, er byrådets mål å fylle gatene med benker, blomsterkasser og lekeapparater, handel, servering og kulturaktiviteter.

Men å skape liv og røre innenfor hele ring 1 over natta er komplett umulig, sa kritikerne da det ble kjent at 650 parkeringsplasser skulle vekk som ved et trylleslag allerede 1. juni i år.

– Byliv er ikke noe vi som kommunen kan vedta oss til. Vi trenger hjelp fra mange aktører for å skape mer byliv i denne byen.

– Vi håper en del av arealene som nå blir fristilt kan bli brukt til uteservering, lekeplasser, steder hvor man setter opp plantekasser; ja, det er bare kreativiteten som setter begrensninger der, sier Marcussen.

Bilfritt sentrum

BILFRITT OMRÅDE: Området der all gateparkering skal vekk allerede 1. juni er noe mindre enn hele området innenfor Ring 1.

Foto: Plan- og bygningsetaten

Bør involvere handelsstanden

Handelsstanden i Oslo er glad for signalene fra byråden. De tror ikke det er mulig å skape liv og røre i området sånn over natten og har ment at kommunen har gått for fort frem.

– Vil gjerne gratulere byrådet. De har kommet enda litt mer til fornuften, sier administrerende direktør i Oslo Handelsstands Forening, Gunnar Larssen.

Larssen mener det er viktig at butikker, spisesteder og andre næringsdrivende blir involvert i prosessen, for å best mulig få til et godt byliv i områdene.

– Og så mener vi at vi må sørge for at fortau og gater blir til ett belegg, slik at butikker og spisesteder kan bruke arealene ut fra bygningslivet, og ikke ha et fortau imellom. For det fungerer ikke, sier han.

Selv om handelsstanden gjerne vil utnytte arealene som blir ledig, så er de også opptatt av at det fortsatt må være parkeringsmuligheter i byen.

– Vi er ikke for biler som bare står der. Men det er noen som kommer med de bilene, og som skal utføre noe. Vi må sørge for at de også finner et sted å sette fra seg bilen i nærheten av det vi kaller vrimleområdene, sier han.

.

HØR: Hele intervjuet med administrerende direktør Gunnar Larssen fra vår morgensending torsdag, kan du høre her.