Brukte hjemmeladet ammunisjon i 100 år gamle kanoner

Kanonen som ble brukt da en mann mistet armen, skulle bare stå til utstilling, og ammunisjon var hjemmeladet. Nå vil den skadede mannen søke erstatning.

Salutulykke Mysen

Den tradisjonsrike salutteringen på Høytorp fort i Mysen ble dramatisk da en av hylsene eksploderte. En mann mistet en arm som følge av ulykken.

Foto: Marly Jesus Eritsland Cortes

Forsvarsmuseet mener det var avtalebrudd å fyre av salutt med de tre kanonene på Høytorp fort i Mysen 17. mai. Kanonene ble lånt ut som utstillingsobjekter, men ble likevel ladet med ammunisjon og brukt til saluttering.

Det var foreningen for Høytorp fort som salutterte 21 skudd i god 17. mai-tradisjon. Men underveis gikk noe galt, og to personer ble skadet i en eksplosjon. En mann i 50-årene fikk en arm revet av.

Det var Smaalenenes Avis som først meldte at forsvaret mener foreningen brøt utlånskontrakten.

Men også politiets etterforskning viser at det var mer som gikk galt.

Hjemmesnekret ammunisjon

– Vi har kommet frem til at ammunisjonen var hjemmeladet. Man har fylt en tom hylse med sprengstoff, uten at ladingen skjedde under kontrollerte forhold, som på en fabrikk, skriver politiadvokat Nicolas Amilien Simon.

Det er likevel uvisst om noen vil bli straffeforfulgt for eksplosjonen. Politiadvokaten sier nemlig at lovgivningen er uklar på dette området, og nå undersøker politiet om lovverket omfatter slik hjemmeladning av eksplosiver, eller om lovverket eventuelt må oppdateres.

– Målet er ikke å straffe noen, men dette er jo noe som har ført til en ulykke. Det er mange hensyn som kommer inn her, blant annet han som har fått skadene etter ulykken, sier Simon.

NRK har vært i kontakt med Jostein Flåøien, leder av Foreningen for Høytorp fort. Han vil ikke kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Mener avtalen var klar

Direktør Erling Kjærnes ved Forsvarets museer skriver i en e-post til NRK at kontrakten de hadde inngått med foreningen ikke var til å misforstå.

– I avtalen kommer det helt klart frem at materiellet, altså kanonene, kun er til fast statisk utstilling. Dette er gjort av sikkerhetsmessige hensyn slik at ulykker eller skader på personell ikke oppstår, skriver han.

Skadet mann vil søke erstatning

Advokat Jan Gunnar Ness representerer mannen i 50-årene som mistet armen, og forteller at hans klient ønsker å søke erstatning for skadene han ble påført.

Han sier videre at det at kanonene ikke skulle vært avfyrt og at ammunisjonen var hjemmeladet, kan ha noe å si for hvem som blir holdt ansvarlig.

– Vi vet ikke helt hva som var årsaken; var det kruttet eller var det kanonen, eller noe annet. Det er mange løse tråder her, og det tar tid før man får avklart dette, sier advokaten.