Brudd i Follobanen-forhandlinger

Kommunene i Indre Østfold har brutt forhandlingene med Jernbaneverket om den nye Follobanen.

Leder for regionrådet i indre Østfold, Knut Espeland

Ordfører i Spydeberg, Knut Espeland, forklarer at de bryter forhandlingene fordi kommunene ikke har fått noen garanti om en planfri overgang til Østfoldbanens østre linje på Ski stasjon.

Foto: Martin Tangen Schmidt/NRK

Det er brudd i forhandlingene mellom kommunene i Indre og Østfold fylkeskommune, og Jernbaneverket.

Partene har lenge forhandlet om at østre linje må kobles på den nye Follobanen, slik at reisetiden fra Indre Østfold til Oslo blir kortere.

Får ikke garanti for planfri tilkobling

Ordfører i Spydeberg, Knut Espeland, forklarer at de bryter forhandlingene fordi kommunene ikke har fått noen garanti om en planfri overgang til Østfoldbanens østre linje på Ski stasjon.

– Vi fikk et skriftlig tilbud fra Jernbaneverket på mandag som ikke tilfredsstiller de kravene vi har om å få garanti for en påkobling mellom Follobanen og østre linje, sier Espeland til NRK.

– Hvorfor kunne dere ikke akseptere det?

– Dette er et avgjørende spørsmål for Indre Østfolds fremtid. Uten en planfri tilkobling har vi ingen garanti for å kunne bruke den nye Follobanen og vi vil ligge bakpå på togfronten i årtier fremover, mener Espeland.

Vil gå til rask mekling

Han forteller at de nå vil gå til rask mekling for å hindre at det blir forsinkelser i prosjektet, men understreker at de må få garantier for at blir realisert en planfri tilkobling mellom Follobanen og østre linje.

– Fører ikke dette bruddet til at Follobanen kan bli utsatt på ubestemt tid?

– Det gjør det ikke. Megling skal finne frem en løsning raskt. Det er selve hensikten med mekling. Derfor ønsker vi en rask konklusjon som kan sikre at fremdriften holdes i Follo-prosjektet, svarer Espeland.

– Vi må ha garantier

Tor Erik Skarpen, kommunikasjonssjef i Jernbaneverket, sier at han oppfatter at Indre Østfold kjemper for sin sak og sine pendlere.

– Det står det respekt av. Så jobber vi med det vi har muligheter til å gi av planverk, forsikringer og garantier, sier Skarpen til NRK.

Ordfører i Spydeberg, Knut Espeland, er klar på at Jernbaneverket har vært veldig ærlige på at løsningen på Ski stasjon kun vil være tjenlig for Indre Østfold en liten periode.

– Vårt utgangspunkt er at vi må ha garantier for at også de langsiktige løsningene kommer på plass, forklarer Espeland.

– Når kan dere gi en slik garanti Skarpen?

– Det vi kan garantere er jo at vi setter i gang et planprosjekt der vi planlegger en slik garanti. Men når det gjelder politiske bevilgninger så inngår det i statsbudsjettet og det blir i så fall en politisk sak, svarer Skarpen.