Betalte 19.000 kroner svart for barnepass

Desperate foreldre uten barnehageplass betalte tusenvis av kroner for dagmamma. Nå vurderer Skatteetaten økt tilsyn av bransjen.

Mor

BARNEPASS: Moren leverte datteren sin til dagmammaen, uten å vite at firmaet var drevet svart.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Vi stod uten barnehageplass og var desperate etter noen som kunne passe barnet vårt, forteller en mor til NRK. Hun vil ikke stå frem med navn og bilde.

Da datteren var ett år var foreldrepermisjonen brukt opp. Barnehageplass hadde de ikke før i august, flere måneder senere.

I sosiale medier fant hun en annonse for et firma som drev såkalte dagmammacamper i og rundt Oslo.

Annonse11
Annonse22
Annonse33
Annonse44

Konseptet var at tre barn skulle passes sammen, hjemme hos en av foreldrene.

NRK har nylig avslørt at kvinnen har drevet ulovlig dagmammavirksomhet i Oslo-området. Flere av de som jobbet der fikk ikke den lønnen de hadde krav på. De måtte mase for å få kontrakter og feriepenger. Kvinnen betalte verken skatt eller arbeidsgiveravgift, og stod i flere år oppført med null i inntekt.

De som jobbet for henne var som oftest alene med tre barn.

En dagmamma som er alene med tre eller flere barn omfattes av forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Og da må flere krav tilfredsstilles. Det gjelder blant annet krav til innredning, psykososiale forhold, avfallshåndtering, lys- og lydforhold.

Skatteetaten varsler nå at de vurderer flere tilsyn av bransjen. De har registrert totalt 75 dagmamma-firmaer i Norge, hvor 30 av disse er i og rundt Oslo. Men de har ikke oversikt over det svarte markedet og har ikke prioritert kontroller av det tidligere.

Betalte dyrt

NRK har vært i kontakt med en rekke småbarnsforeldre som har svart på annonser fra dette dagmammafirmaet. De forteller at de betalte opp mot 19.000 kroner i måneden for å bruke dagmammaordningen, fordi firmaet virket seriøst.

– Vi fikk inntrykk av at dette var veldrevet og kvinnen som drev firmaet sa at dette var en bransje med stort potensiale, forteller moren.

Felles for foreldrene er at de fikk løst et barnepass-problem mellom permisjon og barnehagestart. Felles for dem er også at de ikke ønsker å knyttes til firmaet og derfør vil være anonyme.

– Det var veldig positivt at vi kunne få en dagmamma med relevant utdannelse og erfaring fra å jobbe i barnehage, sier en far NRK har vært i kontakt med.

Han reagerer på at de ansatte dagmammaene ikke har fått lønnen de skulle ha.

– Det synes vi er veldig trist å høre. Vi fikk faktura fra et registrert selskap og antok at alt var i orden. Vi hadde ikke valgt hennes selskap om vi visste det vi vet nå, sier han.

NRK har vært i kontakt med foreldre som forteller at de ikke alltid visste hvem som passet barna.

Men kvinnen som driver firmaet bestrider flere av foreldrenes historier. Hun mener at foreldrene alltid har visst hvem som var sammen med barna og at hun selv var til stede hvis en ny dagmamma skulle i jobb.

– Å fremstille det som at en vilkårlig person har kommet og tatt seg av barna fordi det ikke har passet for meg eller andre er helt feil. Jeg tar sterkt avstand fra noe slikt, sier hun til NRK.

Føler seg lurt

Barna skulle få tilrettelagt opplegg, ukeplaner og en myk overgang til barnehage. Mange foreldre forteller at de ikke fikk det de ble lovet.

– Vi føler oss lurt. Fikk inntrykk av at det var seriøst. Det var derfor vi valgte henne og vi føler oss ført bak lyset, sier moren NRK har vært i kontakt med.

Mor4

BETALTE FOR DAGMAMMA: Moren forteller at de stod uten barnehageplass og var desperate etter hjelp.

Foto: Anders Fehn / NRK

Kvinnen innrømmer å ha trukket de ansatte i skatt, uten å betale det inn når hun skulle. De ansatte var heller ikke innmeldt som arbeidstakere. Dette sier hun at er ordnet i etterkant.

Hun avviser at de ansatte ikke har fått lønnen de skulle.

Kvinnen forklarer også at det har vært utfordringer internt i selskapet og at det derfor har vært vanskelig å utbetale feriepenger. Hun ønsker ikke svare på hva slags utfordringer det er snakk om.

Kvinnen bak firmaet forsikrer at sikkerhet og omsorg har blitt ivaretatt.

– For meg er barna det aller viktigste. Jeg er lei meg for at foreldrene føler seg lurt. Det var aldri min intensjon å føre noen bak lyset, sier hun.

Hun forklarer at hun er i gang med å rydde opp i alt hun skylder av penger.

– Jeg beklager at dette har fått konsekvenser for andre, sier hun til NRK.

Vurderer økte kontroller

Skatteetaten ser nå nærmere på virksomheten til kvinnen som driver dette firmaet. De skal gå gjennom regnskap og økonomi.

– Det er helt klart at dette er en bransje vi bør rette oppmerksomhet mot, men vi må foreta prioriteringer, sier Per Helge Rise, avdelingsdirektør i Skatteetaten.

Per Helse Rise, avdelingsdirektør i Skatteetaten.

KONTROLLER: Per Helge Rise, avdelingsdirektør i Skatteetaten, vurderer mer kontroller av bransjen.

Foto: NILS-ATLE SUNDNES / NRK

Skatteetaten skal også se nærmere på bransjen, for å kunne avgjøre om det skal gjennomføres flere kontroller.

– Dersom vi finner at det er grunnlag for å gå videre ut fra opplysningene som kommer frem i disse medieoppslagene, vil vi vurdere om vi skal iverksette ekstra kontroller mot det området i år, sier Rise.

På venteliste

Det er mål om full barnehagedekning, men mange står uten plass på våren. I starten av mars var det 849 barn på venteliste i Oslo.

Litt over en måned senere var dette tallet 268. I påvente av plass benytter mange foreldre seg av dagmammaer og etterspørselen er stor.

Flere ganger i uken legges det ut poster i sosiale medier fra foreldre som trenger dagmamma. Mange av dem er i samme situasjon som foreldre NRK har snakket med; foreldrepermisjonen er over og barnet har ikke plass i barnehage før i august.

Ifølge lovverket er det kommunens ansvar at barnepass foregår etter forskriftene. Per i dag er det ingen registrerte dagmammaer i Oslo. Dermed er det heller ingen som har oversikt over hvem som driver i bransjen som passer på de aller minste.

Hei!

Tenkte du på noe da du leste denne artikkelen? Eller har du et tips? Send meg gjerne en e-post!

Jeg har tidligere skrevet saker om dagmammen som selv er fratatt foreldreansvaret og annnen ulovlig dagmammavirksomhet

Har du tips til andre saker jeg bør se på?

Ta kontakt med meg!