Skader seg uten at de voksne ser det

Hvert tredje barn som skader seg i barnehagen i Oslo gjør det uten at voksne er til stede, viser ny kartlegging.

Hampus Blomander og Ola Hima Diallo

SYKKELTUR: Hampus Blomander (t.v.) og Ola Hima Diallo går i Thor Olsens barnehage på Sandaker i Oslo.

Foto: Maria Nakken / NRK

I Thor Olsens barnehage på Sandaker er det 181 barn å holde styr på. Da skjer det uhell fra tid til annen.

– Jeg falt og skrubbet meg på noen steiner. Så kom blodet. Da gråt jeg, forteller Hampus Blomander.

Bodil Ugelstad

Bodil Ugelstad er daglig leder i Thor Olsens barnehage.

Foto: Maria Nakken / NRK

Han husker godt fallet i barnehagen. Men han var heldig, og slapp legevaktbesøk.

De 181 barna i barnehagen er fordelt på 14 avdelinger. Det er tre voksne på hver avdeling, helt i tråd med kommunens krav til grunnbemanning. Likevel skjer mange av skadene uten at de ansatte får det med seg.

– Det skjer så plutselig. Det kan skje inni et lekeapparat eller under et bord. Selv om vi har vært til stede, så skjer det ofte mens barna er i lek. Og vi får det ikke alltid med oss, sier daglig leder Bodil Ugelstad i Thor Olsens barnehage.

1700 skadet seg i barnehagen

En rapport fra Helsedirektoratet og skadelegevakten i Oslo viser at over 1700 barn skadet seg i barnehagen i fjor, jevnt fordelt inne i barnehagen og på uteområdet. 30 prosent av skadene har skjedd uten at voksne så hva som hendte.

Jakob Linhave

Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Jakob Linhave.

Foto: Lotten Christiansen / NRK

Kun 29 av skadene var alvorlige. Likevel mener Helsedirektoratet at dette er bekymringsfullt og at Oslo kommune bør se på om bemanningen i barnehagene er god nok.

– Dette er et for høyt antall ulykker som voksne ikke har vært vitner til. Derfor blir det naturlig å spørre seg hva som er bemanningssituasjonen i barnehagene i Oslo i forhold til antall barnehagebarn. Dette kan få uheldige konsekvenser, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Jakob Linhave.

Avviser bemanningsproblemer

I Oslo kommune skal det i de kommunale barnehagene være tre voksne på hver avdeling. Men ikke alle ansatte er til stede hele tiden. Møter og foreldresamtaler skal gjennomføres. Og de ansatte blir syke. Barnehagebyråd Tone Tellevik Dahl fra Arbeiderpartiet avviser likevel at det er bemanningsproblemer.

– Det er vanskelig å si med sikkerhet at det er en direkte sammenheng mellom nok voksne og antall skader. Jeg tror det først og fremst handler om at vi har blitt mye flinkere til å rapportere inn skader, sier hun til NRK.

På nasjonalt nivå er det ikke et felles krav til bemanning. Det har Stortinget nå bedt regjeringen komme med en plan for. Bodil Ugelstad i Thor Olsens barnehage ønsker seg mer penger til å sette inn vikarer, men vil ikke ha en barnehage der barna blir fotfulgt.

– Jeg tror det er veldig mye god motorisk læring i å få lov til og prøve seg frem litt. Være med noe som kanskje virker litt skummelt og fryde seg over at man mestrer det.