Antall asylmottak minker dramatisk

I takt med minkende tilstrømming av asylsøkere legges mottak etter mottak ned. I Hallingdal har tallet på mottak minket fra åtte til to bare i løpet av halvannet år.

Fossheim

FORSVINNER LIKE FORT SOM DE KOM: Akuttmottakene som dukket opp høsten 2015 forsvinner fordi tilstrømningen av asylsøkere ikke lenger er like stor. Her på Fossheim hotell var det asylmottak i den mest hektiske tiden høsten 2015.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

Gru Herdal

Gry Herland, mottaksleder i Hemsedal.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

– Det er tøft fordi her har de bygget relasjon med de voksne, her har de kontakt med lokalsamfunnet. Det eneste som er trygt er senga og nå tar vi fra dem sengen, forteller en frustrert Gry Herland, mottaksleder i Hemsedal.

Når skoleferien er i gang må de 15 mindreårige guttene som bor på mottaket her flytte fordi mottaket skal legges ned.

Og det er realiteten til mange. Fra sommeren av blir det bare 130 asylsøkere igjen i Hemsedal. En brå overgang fra da den vesle bygda hadde fire mottak med til sammen 600 asylsøkere.

– Vi opprettholder ordinær avdeling enn så lenge. Når vi nå legger ned EMA-mottaket så er vi tilbake der vi var før høsten 2015, sier hun.

Færre arbeidsplasser

Nedleggingen vil gå utover arbeidsplassene i bygda.

– Alle som jobber her har fått oppsigelsen sin. Dette området er et sted som har sesongbaserte arbeidsplasser så det er tøft å finne seg ny jobb på sommeren her i Hemsedal, forteller Herland.

Hemsedal kommune

I Hemsedal kommune ble man nesten tatt på senga da de store asylstrømmene nådde våre grenser. Hemsedal huset 600 asylsøkere en periode.

Foto: Gunnnar Grimstveit / NRK

På Gol statlige mottak bor det i dag 59 asylsøkere, men 15 juli er siste dag for dette mottaket.

– Sånn er livet i mottaksbransjen, det kommer nesten ingen asylsøkere mer, sier mottaksleder på Gol, Vita Simon.

Hva tenker du om det?

– Det er klart at det blir vemodig. Jeg har blitt kjent med folk, fått god kontakt med kollegaene mine og det har vært en utrolig spennende jobb, forteller Simon.

I statens hender

Også for mottak for enslige mindreårige er fremtiden uviss.

– Det er UDI som styrer alt i henhold til hvor lenge de kan bo her, sier Tore Fauske Haugen, mottaksleder på Hol statlige mottak.

De har tre måneders oppsigelse, men foreløpig ikke fått noen oppsigelse og fortsetter til de får en. Men han innser at antall enslige mindreårige asylsøkere er færre enn det var i 2015 0g 2016.

Er det overraskende?

– Nei, ikke egentlig. 1. januar 2016 bodde det 32 000 asylsøkere på mottak i Norge. 1. januar 2017 var det 14500. I dag er det 9924 asylsøkere på mottak. Om den trenden fortsetter så blir det at det blir enda færre ved årets utløp og det betyr at det blir færre mottak antageligvis, sier han.

Hol statlige mottak

Hol statlige mottak for enslige mindreårige vil holde åpent ennå en tid.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK