Anbefaler å samle Bell 412-helikoptrene på Rygge

Regjeringen legger i dag frem langtidsplanene for forsvarssektoren. De vil samle Bell 412-helikoptrene på Rygge, regjeringen følger dermed rådet fra luftforsvarets ledelse.

Bell-helikoptre, Rygge flystasjon

I dag kommer regjeringen til å foreslå at 339-skvadronen flyttes til Rygge flystasjon.

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

– Dette er veldig godt nytt for Rygge, sier stortingsrepresentant Ingjerd Schou (H) til NRK.

I oktober 2015 anbefalte forsvarssjefens fagmilitære råd at Bell 412 transporthelikoptrene ved Bardufoss burde flyttes og samles på Rygge snarest mulig. Nå anbefaler regjeringen det samme.

– Det betyr at forsvaret satser på Rygge, og at Rygge er stedet for å styrke når det gjelder mer helikopteraktivitet. Det er godt nytt for Rygge at forsvaret vil ha sin tilstedeværelse der, forklarer Schou.

Vil styrke beredskapen i landet

Regjeringen mener det vil styrke beredskapen i landet og spesialstyrkenes operative evne og samle Bell 412-helikoptrene på Rygge.

– Det blir også en veldig god og viktig ressurs til å bistå politiet på Østlandet, og til beredskapstroppen og spesialstyrkene i kontraterroroperasjoner, legger Schou til.

Bell 412 helikoptre

Regjeringen vil ha 339 skvadron med Bell 412-helikoptrene til Rygge militære flyplass.

Foto: Peder Torp Mathisen / Forsvaret

Regjeringen anbefaler videre å videreføre Luftforsvarets ledelse og Forsvarets støttesenter for elektronisk krigføring på Rygge.

– Generalinspektøren for Luftforsvaret er lokalisert der og vi får nå et bredere og bedre miljø.

Satses på den militære delen av flyplassen

Om regjeringens anbefalinger vil føre til flere arbeidsplasser i Østfold er stortingsrepresentanten usikker på.

– Det gir et godt håndslag til at det er en den militære delen på Rygge er det som forsvaret prioriterer. Det er andre steder i landet som ikke er i samme situasjon som Rygge og Østfold, men det som er viktig nå er at vi lugner opp og styrker det som skal være beredskapen og kapasiteten. At vi har et totalforsvar i Norge, hvor Østfold og Rygge har en viktig funksjon, avslutter Schou.