Akutt mangel på hjelp til unge flyktninger

Folk strømmer til for å gi mat og klær til flyktninger som kommer til Norge. Den økende mengden asylsøkere skaper også behov for flere folk som kan være en støtte i asylprosessen.

Anne Aakervik og Omid Tinzai

DEN GODE HJELPER: Anne Aakervik har vært representant for 17 år gamle Omid Tinzai i de ti månedene han har vært i Norge. Hun er blant annet med ham på møter med norske myndigheter.

Foto: Dang Trinh / NRK

Elbjørg Sande

VERGER OG REPRESENTANTER: Elbjørg Sande er avdelingsdirektør hos fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Foto: Nina Didriksen / NRK

– Alle enslige mindreårige asylsøkere skal få oppnevnt en representant, forklarer Elbjørg Sande, avdelingsdirektør i vergemålsavdelingen hos fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Tidligere het det verge. Mindreårige asylsøkere som kommer uten foreldre får en representant som skal passe på at rettighetene i asylprosessen blir ivaretatt.

I august kom 2 000 asylsøkere til Norge, og regjeringen gir 5 millioner kroner til Politiets utlendingsenhet på Tøyen.

– Systemet vårt er ikke dimensjonert for den pågangen vi nå opplever. Det er stort behov for flere representanter og vi kjører mange kurs for å lære opp nye, sier Sande.

De har hatt flere kurs i sommer, og i september har de satt i gang eller planlagt fem kurs, med tilsammen 75 deltakere.

Viser støtte og omsorg

– Det er en veldig berikende oppgave. Jeg får masse påfyll, men det er også krevende, sier Anne Aakervik. 68-åringen har mange års erfaring som representant og har hjulpet nesten 80 asylsøkere.

– Du må ha evne til å få kontakt med barn og ungdom, forstå deg på det norske samfunnet og kjenne barnas rettigheter, sier Aakervik.

Hun forteller at det er mange sterke historier.

– De kommer med tomme lommer og har ikke engang et bilde av familien. Mange har opplevd tragiske ting. Ofte ser jeg en eventyrlig utvikling. De har en vilje til å stå på, lære seg ting og ta del i det norske samfunnet. Jeg har ungdom som kom uten skolegang og som nå er i gang i siste klasse på videregående skole, forteller Aakervik.

Hennes hverdag med de unge er å være sammen med dem når de møter norske myndigheter.

– Det gjelder juridiske rettigheter, men også at de får omsorg og skolegang. Det viktigste for meg er å vise dem at de blir sett, de er ikke bare en del av en flokk som skal behandles likt, sier Anne Aakervik.

– Jeg ser deg, jeg bryr meg om deg og jeg støtter deg.

Viktig rolle i ankomstfasen

– Representantens rolle er helt avgjørende. Dette er den eneste voksenpersonen som følger barnet gjennom hele prosessen, sier rådgiver Mona Reigstad Dabour i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS).

Mona Reigstad Dabour

Mona Reigstad Dabour er rådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS).

Foto: NRK

Når en enslig mindreårig asylsøker kommer til Norge henvender de seg til Politiets utlendingsenhet som registrerer asylsøknaden. Da får de en representant.

– Representanten hjelper også i forbindelse med tilrettelegging av botilbud, helseoppfølging og annet som kan påvirke barnet, sier Dabour.

For å ta unna behovet har fylkesmannen i Oslo og Akershus økt antall løpende oppdrag en representant kan ha, fra 4 til 6.

– Dette gjelder i Oslo-området. Jeg vet at andre deler av landet har større problemer med å skaffe representanter, sier Elbjørg Sande hos fylkesmannen i Oslo og Akershus.