– Tar år før Østfold blir kvitt jihad-stempelet

Østfolds radikaliseringsansvarlige tror det vil ta år før jobben mot radikalisering gir resultater.

Lislebyveien i Fredrikstad

STEMPEL: Østfold og Lislebyveien i Fredrikstad har fått et stempel det kan ta lang tid å bli kvitt, tror politiet.

Foto: Johansen, Erik / NTB scanpix

Siden oktober i fjor har politiet i Østfold jobbet med forebygging i forhold til radikalisering og voldelig ekstremisme. Etter at to personer ble pågrepet og siktet for å støtte terrorvirksomhet denne uken, medgir politiet at de har en tøff jobb.

Det handler om å sørge for at unge i en utsatt posisjon anspores til annen aktivitet , vekk fra det å bruke vold til å nå sine mål

Øyvind Moksnes

– Etter det jeg vet har politiet aldri vært i posisjon til å mobilisere noe forebyggende arbeid inn mot de personene som nå er involvert i rettssaker og som har vært fremmedkrigere. De kunne nærmest i ro og fred bli radikalisert, uten motforestillinger, sier politioverbetjent Øyvind Moksnes i Østfold politidistrikt i et intervju med Aftenposten.

– Andelen skal ned

En av de to er en østfoldinging i 40-årene. Tirsdag ble de varetektsfengslet for fire uker. Etter det NTB erfarer er de hjemvendte Syria-farere.

Øyvind Moksnes, forebyggingskoordinator i Østfold politidistrikt

FOREBYGGER: Øyvind Moksnes er forebyggingskoordinator i Østfold politidistrikt. Han medgir at de har en stor jobb foran seg for å forhindre radikalisering.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Moksnes, som skal jobbe tverrfaglig for å hindre at unge reiser til krigsområdene Irak og Syria, sier at forebygging ikke er svaret på alt.

– De som har valgt å bli fremmedkrigere, har også gjort seg interessante for Politiets sikkerhetstjeneste (PST), som driver etterretning og etterforsker disse miljøene. Mens vi er rimelig realistiske, og jobber for å hindre at Østfold i fremtiden skal ha en så stor andel radikaliserte fremmedkrigere. Vi vil høste fruktene av vårt arbeid først om fem, ti, femten år, kanskje om en generasjon, sier Moksnes til samme kilde.

Tilsammen 18 politiansatte jobber for å forhindre at unge rekrutteres til krigssonen og terrororganisasjonen IS.

Følger opp yngre søsken

Moksnes forteller at det ofte er utfordringer i kretsen rundt personer som er fengslet eller er i politiets varetekt knyttet til terrormistanke.

– I forhold til familier er det ofte et utfordrende spenningsfelt mellom de som sitter i varetekt, og familien rundt blir raskt påvirket. Da er det viktig å legge til rette for å følge opp yngre søsken. PST er en spesialseksjon med antiterroransvar. Deres oppgave å etterforske straffbare handlinger og drive etterretning, mens vår rolle er å drive rehabilitiering og forebygging, sier han til Aftenposen.

Moksnes er kritisk til medienes fremstilling av fylkets rolle i rekrutteringen av fremmedkrigere, selv om han ser at det er mange utfordringer. Han forteller at det er flere konkrete ting de gjør.

– Vi sørger for at stadig flere aktører har et bevisst forhold til forebygging, at kommunen har fått utarbeidet beredskapssystemer, -planer og -grupper. Og vi har utviklet vårt primærverktøy, bekymringssamtalen. Det handler om å sørge for at unge i en utsatt posisjon anspores til annen aktivitet , vekk fra det å bruke vold til å nå sine mål, sier han.