Frp: – Somler med ishall-saken

Fremskrittspartiet i Halden mener KPMG må kastes ut av ishallgrankingen umiddelbart, og at nye granskere må inn.

Revisorselskapet KPMG

MENER Å VÆRE HABILE. KPMG er revisor for selskapet ISS, som stod for utbyggingen av ishallen, og kan ha havnet i en dobbeltrolle. KPMG selv mener å være habile i granskingen av ishallen.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Fremskrittspartiet i Halden mener KPMG umiddelbart må kastes ut av ishallgrankingen, og at nye granskere må inn.

Den nye ordføreren fra Høyre somler i ishallsaken, mener Frps Per Egil Evensen.

– All den tid det har vært så mye rundt ishallen, så tåler ikke denne betente saken mer.

Nå må ordføreren gripe fatt i dette, og sørge for å få fortgang, sier Evensen til NRK.no.

I forrige uke ble det kjent at selskapet, som fikk jobben av Halden kommune med å granske ishall-saken, også er revisor for ISS, som stod for utbyggingen av Halden ishall.

Dette mener Evensen understreker behovet for å kutte forbindelsen til KPMG straks.

– Det er ganske klart at her må vi få en nøytral instans til å granske ishall-saken, sier Evensen.

Les også:

Opposisjonspolitikere i Halden

KREVDE ÅPEN HØRING. ÅPEN HØRING. Thor Edquist (i front) var en av flere politikere, som tidligere i år tok til orde for en åpen høring av ishall-saken, der publikum og presse kunne være tilstede.

Foto: TV

- Somler ikke

Høyres ordfører, Thor Edquist, mener at han og posisjonen ikke somler med saken.

– Vi har invitert KPMG til å orientere oss om hvordan de ser på sin egen rolle, i formannskapet torsdag denne uka.

Vi lever i en rettsstat, og det er derfor riktig at vi lytter til KPMG, før vi eventuelt gjør noe med de avtaler som er inngått, sier Edquist til nrk.no.

Han understreker at han ser svært alvorlig på påstander som er kommet rundt utbyggingen av ishallen, og han lover overfor Frp og andre, at saken skal bli fulgt skikkelig opp.

– Først hører vi KPMG, og deretter tar vi en beslutning. Jeg mener det er riktig rekkefølge i denne sammenhengen, sier han.

Per Egil Evensen, Frp Halden

EN BETENT SAK. - All den tid det har vært så mye rundt denne betente ishall-saken, så tåler ikke den saken mer, sier Frps Per Egil Evensen.

Foto: Kjetil Berg

- Har ikke lagt bort åpen høring

Både Frp, Høyre og flere andre opposisjonspartier krevde før valget i september en åpen høring av saken, og kritiserte daværende posijon (Ap, SV og Krf) for håndteringen .

Kravet om en åpen høring kom fra Venstre, Senterpartiet, Høyre, Frp og De Grønne. I tilegg sluttet Pensjonistpartiet seg til.

Partiene stolte ikke på rettferdighet i granskingen av ishallsaken.

Etter valget har Krf havnet blant de nye posisjonspartiene, sammen med Venstre, Senterpartiet, Høyre og De Grønne, mens Frp fortsatt er et opposisjonsparti.

– Vi har ikke lagt bort spørsmålet om åpen høring. Når KPMG har gitt sin forklaring, velger vei retning videre, sier Thor Edquist.

Fremskrittspartiet mener det viktigste nå er å få på plass nye granskere, og skulle disse finne noe bør det bli åpen høring.

– Hvis det ikke er noe å finne for granskerne, ser jeg heller ikke at vi skal ha noen åpen høring.

I motsatt fall, mener jeg en åpen høring, der publikum og presse kan være tilstede, er det eneste riktige i en slik sak som denne, sier Per Egil Evensen.

Les også:

Halden Ishall

VIL KASTE UT KPMG STRAKS. Fremskrittspartiet i Halden mener granskerne fra KPMG umiddelbart må tas av ishall-saken.

Foto: Rainer Prang / NRK

Mener å ha habiliteten i orden

KPMG er revisor for selskapet ISS, som stod for utbyggingen av ishallen.

ISS har gjort flere avtaler med kommunen, og en avtale er blant annet er klaget inn til KOFA, som et ulovlig offentlig innkjøp, men kommunen ble frikjent av KOFA for dette.

KPMG var det ene av to selskaper, som stod igjen med et tilbud til Halden kommune, da det ble utlyst et granskingsoppdrag for ishall-saken av kommunen tidligere i år.

KPMG sier de har vurdert egen habilitet, og har trukket den slutningen at de ikke er inhabile.

Generalsekretær Guro Slettemark hos korrupsjonsjegerne i Transparency International (TI) mener i likhet med Frp i Halden at kommunen bør gi granskingsoppdraget til noen andre.

– Min anbefaling er å starte på nytt og velge et selskap som ikke sitter med en slik dobbeltrolle. Man kan reise spørsmål om hvem sine interesser dette selskapet ivaretar.

Hun mener at KPMG uansett burde informert kommunen om dette da de ga tilbudet.

Slettemark understreker at mange store selskaper har tette skott mellom de ulike avdelingene, og at det ikke er noe i veien for at selskapet kunne gi et tilbud.

– Men de burde gjort ettertrykkelig oppmerksom på at de også er revisor for byggherren, i og med at byggherren er en del av granskingen, sier hun.

Les også:

- Vurderte ikke habilitetsspørsmålet

Det var Halden kommunes formannskapssekretær Martin Vik, som i samarbeide med kommunens innkjøpsavlling bestemte at oppdraget skulle gå til KPMG.

– På det tidspunktet var vi ikke klar over at KPMG var revisor for ISS, sier Vik til Halden Arbeiderblad.

Vik innrømmer at kommunen ikke har vurdert habilitetsspørsmålet.

– Men jeg er kjent med at KPMG har foretatt en egen vurdering av dette. Men det får KPMG svare for selv, sier Martin Vik til avisen.

Han sier at Halden kommune og KPMG har en felles forståelse av granskningsoppdraget, og hva som skal granskes i ishallsaken.

Penge- og byggeskandale eller politisk torpedering?

I en felles pressemeldingen fra Halden kommune og ISS i november i fjor slaktes prosjektstyring i Halden ishall. Det hevdes at byggekostnadene er fordoblet i forhold til utgangspunktet.

– ISS har påtatt seg et meget stort ansvar for å ferdigstille et byggeprosjekt som var helt ute av kontroll, og som i tillegg har vært svært ressurskrevende for alle parter, sa rådmann Per Egil Pedersen i en kommentar til nrk.no, knyttet til pressemeldingen.

Også tidligere Halden-ordfører Per-Kristian Dahl (Ap) har vært kritisk til styringen av utbyggingen i Halden ishall, og den tidligere ordføreren har sagt at ishall-saken er en sak som grenser opp mot skandale.

Det skal både ha vært bygget for mye mer enn det var bevilget av kommunestyret, og det skal ifølge Halden Arbeiderparti være bygget i ishallen på tvers av tegninger for hallen.

Motsatt har det vært hevdet at ishall-prosjektet har vært torpedert av Halden Arbeiderparti, og at Halden ishall aldri skulle ha vært stengt.