NRK Meny
Normal

Halden kommune frikjent av KOFA

Kontrollorganet for Offentlige Anskaffelser (KOFA) frikjenner Halden kommune for ikke å ha lagt ombygging av Halden ishall ut på anbud.

Halden ishall

FRIKJENT AV KOFA. Halden kommunes avtale om sluttføring av byggearbeidene i Halden ishall med entreprenøren ISS var ikke i strid med reglene for offentlige anskaffelser, mener KOFA.

Foto: Thor-Ivar Engebretsen

Millionkontrakten gikk til entreprenøren ISS, da kommunen mente dette var nødvendig for å få fullført arbeidet i hallen, som da var gått i stå.

Rådmann Per Egil Pedersen er fornøyd med KOFAs frikjennelse, og mener dette gjør slutt på mange spekulasjoner:

– Det er vi veldig fornøyde med og vi har ment at det har vært tilfelle hele tiden. Men det er mange andre som har påstått ganske sterkt at noe annet var tilfelle, sier han.

KOFA svar juni 2011

LES OGSÅ:

Privatperson anmeldte kommunen

Halden kommune ble anmeldt til KOFA av en privatperson, og anmeldelsen gikk ut på det klager mente var ulovlige direkte anskaffelser knyttet til en avtale mellom kommunen og entreprenørselskapet ISS.

Det ble inngått en avtale i juni 2009 mellom Halden kommune og entreprenørselskapet ISS.

I avtalen angis konkrete pengebeløp knyttet til arbeider i ishallen, og det var også en passus om at ISS skal ha all fremtidig moms til Halden ishall knyttet til byggeprosjektet.

Avtalen tilsier også at ISS skal konvertere deler av sine utestående fordringer til et langsiktig lån på 3,4 millioner kroner, og at selskapet skal avskrive sine fordringer utover 26,4 millioner kroner.

Les også:

KOFA juni 2011
Foto: Faksimile KOFA

Tar avgjørelsen til etterretning

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) behandler klager om brudd på lov om offentlige anskaffelser.

Hvem som helst kan sende inn en klage til Klagenemda for offentlige anskaffelser, hvis de mener det er gjort noe uriktig i et offentlig organ, knyttet til innkjøp eller inngåelser av avtaler.

KOFA fikk saken på bordet i januar i år, og både klager - Trond Forberg og Halden kommune, har underveis hatt anledning til å komme med tilsvar til den andre parts uttalelser.

- Jeg tar KOFAs avgjørelse til etterretning, sier Forberg.

Han sier til avgjørelsen, at han fortsatt mener det var riktig å be KOFA vurdere saken.

Forberg mener ordlyden i avgjørelsen fra KOFA ikke stemmer med hans faktiske klage.

- KOFA skriver at jeg har hevdet at det er gjort gjentatte ulovlige anskaffelser fra Haldens kommunes side. Det er ikke tilfelle. Jeg har pekt kun på avtalen kommunen inngikk med ISS i juni 2009, sier Forberg til nrk.no.

KOFA juni 2009

SPESIELL KONTRAKTSSITUASJON. Avtalen mellom ISS og Halden kommune fra 2009 er spesiell, skriver KOFA i sin avgjørelse og viser til problemene som hopet seg opp.

Foto: Faksimile KOFA

Foreldet forhold

Utbyggingen av Halden ishall ble startet i 2007.

Halden kommune inngikk da en avtale med Halden ishall Eiendom AS, et selskap som var eid av ishockeyklubben Comet og Halden Curlingklubb, om at Halden ishall vederlagsfritt skulle overdras til dette selskapet.

KOFA skriver i sin avgjørelse at skjøtet for ishallen aldri ble overdratt til selskapet klubbene eide, men KOFA mener at selv om Halden kommune fortsatt stod som eier, er det underordnet i avtaleinngåelsen med ISS i den innklagede saken.

Etter loven bortfaller KOFAs hjemmel til å ilegge gebyr for ulovlige anskaffelser for forhold som er eldre enn to år.

KOFA har derfor ikke tatt stilling til om Halden kommune foretok en ulovlig anskaffelse av bygge- og anleggsarbeider til utbygging av Halden ishall i 2007, heter det avgjørelsen.

LES OGSÅ:

KOFA juni 2011
Foto: Faksimile KOFA

Ville rydde oppp i byggerot

Halden kommune har overfor KOFA hevdet at det var helt nødvendig å inngå avtalen med ISS, fordi byggearbeidene hadde gått i stå.

ISS stoppet arbeidene, da betaling uteble. Ishallselskapet eide ikke hallen, og hadde ikke noe skjøte å vise for seg overfor sin bankforbindelse som sikkerhet.

Et enstemmig vedtak i kommunestyret om å øke byggelånsgarantien fra kommunens side, ble aldri fulgt opp i praksis.

Ifølge tidligere ledere i Halden Ishall Eiendom AS havnet ishallprosjektet i et uføre uten skjøte og økt byggelånsgaranti.

Halden kommune og ISS har hevdet at ishallprosjektet var helt ute av styring, og at det er årsaken til at utbyggingen havarerte.

Halden kommune mener avtalen de inngikk med ISS i juni 2009, ikke dreide seg om en anskaffelse, og har blitt trodd på det av KOFA.

Politianmeldelse og bokettersyn

Saken om utbyggingen av Halden ishall har avstedkommet interesse hos flere offentlige granskings- og etterforskningsmyndigheter.

Entreprenørselskapet ISS politianmeldte i januar 2010 sin tidligere regionsjef i Østfold, Thor-Ivar Engebretsen, som hadde ansvar for utbyggingen av Halden ishall fram til sommeren 2009.

ISS rettet et personlig krav mot ham på 14 millioner kroner. Engebretsen anmeldte ISS for falsk anmeldelse og krevde tre millioner i erstatning fra selskapet.

Begge disse sakene ble henlagt i mai i år.

I februar i år startet Skattevesenet bokettersyn i ishallselskapet, som nå heter Halden Arena AS.

Ansatte fra Skatt Øst har gjennomgått Halden Arena AS sine papirer, og det er folk med juridisk- og regnskapskompetanse som har sett på saken.

Skatt Øst kommer ikke til å offentliggjøre noen opplysninger etter sitt bokettersyn.

Gransking av ishall-saken

I desember 2009 fattet flertallet i Halden kommunestyre et vedtak om at ishall-saken skulle granskes.

Granskingen har latt vente på seg, og det var ikke før i mai i år at Halden kommune søkte etter eksterne granskere, som skal se på hva som skjedde, da Halden ishall ble bygget om.

Det er påstått at byggekostnadene ble nærmest dobbelt så høye, som opprinnelig planlagt og at hallen ble bygget feil.

Det er også hevdet at politikere lokalt har torpedert prosjektet.

Etter at kommunen la ut et tilbud til granskere på doffin.no med svarfrist 27. mai, var det ingen som meldte seg for å ta jobben.

Etter at NRK hadde skrevet om saken, er det ifølge Halden kommune flere som nå har meldt seg.

Den politiske opposisjonen i Halden mener en åpen høring vil være bedre enn en gransking.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • – Ekteparet var ikke tilfeldig mål

    Et ektepar i Rygge ble natt til mandag utsatt for et grovt hjemmeran. Politiet jobber nå etter en teori om de ikke var et tilfeldig mål. – Vi føler oss sikre på at naboer og alle andre i Østfold kan sove trygt om natten, sier politiadvokat Anders Svarholt til Moss Avis.

  • Vitner varslet om ruset sjåfør

    Politiet fikk i 14:30-tiden flere meldinger om en bil som råkjørte i Askim. Da mannen i 30-årene ble stoppet, viste det seg at han var ruset. Politiet har tatt fra ham førerkortet.