– Oslo-kvinner sykler ikke

Bare en av tre av dem som bruker sykkel i hovedstaden er kvinner, viser en fersk undersøkelse.

Syklister i Oslo

En ny undersøkelse viser at bare 30 prosent av syklistene i hovedstaden er kvinner. I byer som Amsterdam og Stockholm er forholdet 50/50.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Hvis du er kvinne og bruker sykkel i Oslo, er du en sjelden blomst.

En undersøkelse et svensk konsulentfirma har gjort for kommunen viser at bare 30 prosent av syklistene i hovedstaden er kvinner.

– Observasjonene våre viser at den typiske syklisten i Oslo er en mann, 35 pluss, godt trent, som kjører mountainbike eller racersykkel, sier sykkeldirektør Rune Gjøs i Oslo kommune til NRK.

Kvinner mer redd i trafikken

Rune Gjøs

Sykkeldirektør Rune Gjøs tror mange generelt og kvinner spesielt føler seg utrygge på sykkel i Oslo-trafikken.

Foto: Sara Johannessen / SCANPIX

Undersøkelsen viser også at færre kvinner i Oslo tar sykkelen i bruk sammenlignet med kvinner i andre sykkelbyer i Europa. I blant annet Amsterdam og Stockholm er forholdet 50/50.

– Vi trenger ikke å dra lenger enn til Sverige for å se at fordelingen blant kjønnene er bedre. I noen svenske byer er det faktisk flere kvinner enn menn som sykler, sier Gjøs.

Undersøkelsen gir ingen konkret svar på hvorfor flere menn enn kvinner bruker sykkelen i hovedstaden.

– Men sannsynligvis skyldes det at særlig kvinner opplever det å sykle i Oslo-trafikken som utrygt. Det kan i hvert fall virke slik dersom vi sammenligner med tall fra blant andre europeiske byer.

Tallene fra undersøkelsen viser også at heller ikke barn og ungdom sykler i Oslo.

– Av de 3200 observasjonene som ble foretatt i oktober i år var det kun ett barn som syklet.

Hør folk på gata beskrive det de tror er den typiske Oslo-syklisten.

– Oslo trenger en strategi

I dag sykler fem prosent av Oslos befolkning. Det er milevis unna København og Amsterdam der godt over en av tre bruker sykkelen til trening eller transport.

Oslo har som mål og komme opp i 12 prosent innen 2015. Da tror Gjøs vi heller bør sammenlikne oss med svenske byer, som Göteborg og Stockholm.

– Göteborg har en sykkelandel som er nesten dobbelt så stor som Oslo. Det burde ikke være slik. Göteborg er veldig lik Oslo både med tanke på klima, topografi og befolkning. Vi har mye å lære av svenskene.

Hovedsykkelveinettet i hovedstaden skulle egentlig stått klart i fjor, men en rapport som kom tidligere i år viser at byggingen av sykkelveier i Oslo går i sneglefart.

Likevel jobber kommunen nå for at flere skal bruke sykkel som fremkomstmiddel. Og tirsdag arrangerer de et åpent seminar med tittelen «Slik skal Oslo bli en sykkelby».

– For det første er vi nødt til å få på plass en sykkelstrategi, sier Gjøs.

– Den kartleggingen vi nå har foretatt er et ledd i arbeidet med en strategi. Nå har vi avdekket hvem Oslo-syklisten er. Neste skritt er å finne ut hvorfor ikke flere Oslo-borgere sykler.

Etter planen skal en ny sykkelstrategi for Oslo være klar neste år.

Laster kart, vennligst vent...

Trykk på markørene og sjekk hvor mange som sykler i andre storbyer i Europa.