– Også frivillighet koster penger

Det sterke engasjementet fra folk som vil hjelpe til i den akutte flyktningsituasjonen koster penger. Det konstaterer Oslo Røde Kors, som er glad byrådet setter av fire millioner kroner i egen pott til frivillige flyktninghjelpere.

Oslo Røde Kors

FRIVILLIGHET KOSTER: Ane Sunde, Hilde Marie Rhodén og Marianne Bockelie i Oslo Røde Kors håper på penger fra den nye frivillighetspotten. Her på Stella Røde Kors Kvinnesenter i Oslo sentrum.

Foto: Olav Juven / NRK

– Flyktningene som kommer får en helt annen ro når de ser Røde Kors-emblemet, sier Ane Sunde, avdelingsleder for frivillighet og samfunn i Oslo Røde Kors. De driver blant annet akuttinnkvarteringen i Pilestredet.

– Det handler rett og slett om å være til stede for andre mennesker. De frivillige har barneaktiviteter, hjelper til med å servere frokost og med registreringen, viser folk til rommene sine; altså enkle oppgaver, sier Sunde.

Oslo Røde Kors har fått over 4 000 nye frivillige i løpet av et par måneder.

– Engasjementet er helt fantastisk, men det krever mye ressurser hos oss. Dette skal organiseres, de frivillige skal kurses, de skal på intervju og opplæring, så det er krevende, sier Ane Sunde.

Hvem som helst kan søke

For å støtte den frivillige innsatsen setter byrådet av en egen pott på fire millioner kroner når de legger fram det nye budsjettforslaget for 2016 torsdag. Alt fra spontane Facebook-aksjoner til etablerte organisasjoner kan søke, ifølge næringsbyråd Geir Lippestad (Ap), som også har ansvar for mangfold og inkludering.

Geir Lippestad (Ap)

Geir Lippestad (Ap) vil bidra til å få det frivillige engasjementet inn i ordnede former.

Foto: Olav Juven / NRK

– Der er et enormt engasjement. Studenter, unge og eldre vil gjerne hjelpe flyktningene som kommer og som er i en veldig vanskelig situasjon.

– Oslo kommune ønsker å bidra til dette engasjementet, og vi ønsker å bidra med midler, sier Lippestad. Han erkjenner imidlertid at fire frivillig-millioner ikke er all verden:

– Det aller viktigste er at vi inviterer alle frivillige inn i et prosjekt slik at vi kan bruke alle de gode kreftene til å gjøre integreringen av asylsøkerne best mulig, sier Lippestad.

Prosjektet er ledet av tidligere UDI-sjef Trygve Nordby og skal koordinere Oslo kommunes innsats på flyktningområdet. En av oppgavene er å kanalisere det frivillige engasjementet inn i ordnede former.

Lippestad sier at penger fra potten kan brukes både til å løse akutte behov ved flyktningtilstrømningen og til å hjelpe til med integreringen av de som får opphold.

Tidlig norsktrening

For den siste gruppen har Oslo Røde Kors klare tanker om hva de ville gjort mer av med større ressurser.

– Vi kunne gått tidlig inn med norsktrening og lært de som sitter i mottak og venter språk med en gang, sier avdelingsleder for inkludering og mangfold, Hilde Marie Rhodén.

– Vi vet at språk er nøkkelen til en god fremtid. Det å kunne litt av språket når man kommer inn i introduksjonsprogrammet, det er alfa omega.

– Men da trengs det flere frivillige, flere ansatte og mer penger, konstaterer Rhodén.