– Follobanen blir unødvendig dyr

Jernbaneverket kan spare milliarder dersom de løsriver seg fra sine fastgrodde tanker om byggingen av ny Follobane. Det mener tidligere trafikkplanlegger i NSB.

Follobanen

Follobanen skal gå i tunnel gjennom Ekebergåsen. Jernbaneverket starter forberedende arbeid i år.

Foto: Jernbaneverket

Jon Hamre

Jon Hamre.

Foto: Thomas Marthinsen/NRK
Høyhastighetsringen foreslår å koble Follobanen på Østfoldbanen

Forslaget til Høyhastighetsringen er at nye Follobanen skal koble seg på Østfoldbanen ved Bekkelaget i stedet for å gå i tunnel gjennom Ekebergåsen.

Foto: Høyhastighetsringen

I stedet for å bygge tunnel gjennom Ekebergåsen og grave seg gjennom Middelalderparken, som er Jernbaneverkets planer, kan man koble den nye Follobanen på Østfoldbanen ved Bekkelaget.

Det er ideen til Jon Hamre leder av firmaet Høyhastighetsringen, et konsulentbyrå for trafikkplanlegging, og tidligere trafikkplanlegger i NSB.

– Hensikten med nye Follobanen er å skille stoppende lokaltog og direkte tog. På den korte strekningen mellom Bekkelaget og Oslo S kan alle tog kjøre på samme linje. Der stopper ikke lokaltogene likevel og alle tog må kjøre i samme hastighet, sier Hamre.

Hamres utregninger viser at togene kan kjøre annen hvert minutt, og det blir 30 avganger i timen. I dag er makskapasiteten på Follobanen tolv tog per time i morgenrushet, opplyser Hamre.

Kan spare milliarder

I Nasjonal transportplan for 2013 - 2023 legger regjeringen opp til at byggingen av nytt dobbeltspor mellom Oslo - Ski skal starte ved inngangen av planperioden og stå ferdig i 2020. Prosjektet vil koste 20 milliarder kroner. Det er unødvendig mye, mener Hamre.

– Jernbaneverkets plan er veldig komplisert, så vi regner med at man kan spare mellom fem og ti milliarder kroner ved å gjennomføre vårt forslag.

– Hvorfor har ikke Jernbaneverket tenkt på dette selv, hvis den er så bra?

– De har grodd fast i konseptet de har valgt. I store organisasjoner er det gjerne ingen som stiller grunnleggende spørsmål om de store linjene i det man gjør. I flere år har jeg spurt om hvorfor de gjør det, men jeg får ikke noe godt svar.

– Det får han bare synes. Vi har gjort våre vurderinger og kommet frem til at Hamres løsning ikke er fremtidsrettet, sier kommunikasjonssjef i Jernbaneverkets utbyggingsdivisjon Kjell Bakken.

Se hvor og hvordan sporene til den nye Follobanen skal gå:

– Fire spor vil gi bedre kapasitet

Informasjonssjef Kjell Bakken i Jernbaneverket

Kjell Bakken.

Foto: Jernbaneverket

Jernbaneverket vurderte tre alternativer for å slippe å bygge tunnel gjennom Ekebergåsen og som inkluderte en sammenkobling med Østfoldbanen, men de konkluderte med at det ikke ville gi den nødvendige kapasiteten inn og ut fra Oslo S sørover.

– Vi vil jo bli veldig sårbare i avvikssituasjoner. Hvis et tog stopper på dobbeltsporet mellom Bekkelaget og Oslo S vil det skape store punktlighetsproblemer og problemer for de reisende fordi vi bare har ett spor vi kan bruke, sier Bakken.

Bakken avviser også at det er mulig med 30 tog i timen.

– I sommer gjør vi endringer i signalanlegget i Oslotunnelen for å kunne utnytte den maksimalt. Da får vi til 24 tog i hver retning og det er det meste vi kan klare.

Kommunikasjonssjefen understreker også at for å unngå å lage en flaskehals sør for Oslo er fire spor, med Follobanen i tunnel, den beste løsningen.

– Det er kostbart, men det er fremtidsrettet.