– Føler oss som brikker i et politisk spill

Politisk hestehandel sender 70 politiarbeidsplasser innen lønn og regnskap til Kristiansund. Dermed går starten på en ny runde med utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo.

Mette Ivlund får beholde jobben i politiet, men arbeidsoppgavene flyttes til Kristiansund

LITEN BRIKKE I STORT SPILL: Mette Ivlund får beholde jobben i politiet, men arbeidsoppgavene flyttes til Kristiansud.

Foto: Katarina Theis-Haugan / NRK

Regjeringen har besluttet å legge politiets nye felles lønns- og regnskapssenter til Kristiansund, stikk i strid med politiets egne råd.

Avgjørelsen påvirker 70 ansatte i Oslo, de fleste i Oslo Politidistrikt, resten i særorganer som Kripos og Politiets Utlendingsenhet.

Oslo Politidistrikts klare anbefaling var å beholde arbeidsplassene i Oslo eller til nød flytte til Lillestrøm. Politidirektoratet (POD), som egentlig skulle avgjøre saken, ville flagge ut fire mil til Drammen.

Saken ble politisk

Men så begynte Venstre å røre på seg, først lokalt, der Kristiansund nettopp hadde tapt kampen om nytt sykehus for Molde, og siden nasjonalt. Det var lokalavisen Tidens Krav som først omtalte Venstre-kravene.

Saken ble løftet ut av PODs hender og opp på justisminister Anders Anundsens bord, og i forrige uke ble beslutningen tatt.

Venstre har vært en sterk pådriver for at lønns- og regnskapssenteret i dag er besluttet lagt til Kristiansund.

Regjeringens pressemelding

– Det har vært mye usikkerhet over lang tid, tre år, og ganske tungt for mange som jobber her. På slutten ble det også et spill, sier seniorkonsulent Mette Ivlund i lønns- og regnskapsavdelingen i Oslo Politidistrikt.

Terje Skaarud

DÅRLIG BUTIKK: Å bygge opp kompetanse på nytt når statlige arbeidsplasser flyttes ber veldig dyrt, sier Terje Skaarud i Norsk Tjenestemannslag.

Foto: Øzgur Tufan / NRK

Mange rykter

– De har vært stor uvisshet underveis og mange rykter som har vært slitsomme å forholde seg til, sier Terje Skaarud, leder i Norsk Tjenestemannslag i Oslo.

– Da fullmakten til POD ble trukket tilbake og det gikk distriktspolitikk i saken, følte også mange at de ble brikker i et politisk spill.

I går fikk de ansatte likevel en gladmelding fra sin arbeidsgiver Politidirektoratet. Det blir ingen flytteplikt, og de ansatte får beholde jobbene sine i politiet selv om arbeidsoppgavene forsvinner.

For Mette Ivlund har en flytting til Nordmøre aldri vært aktuelt.

– Nei, aldri. Jeg har familie, unger og hele nettverket her. Det har aldri vært noe tema.

Evalueringen av den forrige runden med utflytting av statlige tilsyn viste at få ansatte ble med på flyttelasset og at ny kompetanse måtte bygges opp.

– Dette er bortkastet bruk av kompetanse. Det må da være dårlig butikk, sier Mette Ivlund.

– Hele landet i bruk

Politiarbeidsplassene er begynnelsen på en ny runde med utfagging etter at Venstre fikk regjeringen med på å lage en ny plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser mot å støtte et nytt inntektssystem for kommunene.

Ola Elvestuen

OSLO KLARER SEG: Men staten må være en god arbeidsgiver for de ansatte i virksomheter som flytter ut, sier Ola Elvestuen.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Hva som skal flyttes hvor skal regjeringen fortelle før jul.

– Bakgrunnen er at vi mener det er riktig å ta hele landet i bruk, sier Venstres nestleder Ola Elvestuen.

Han mener at en utflagging har større betydning og mer positive ringvirkninger der arbeidsplassene havner enn de negative konsekvensene for Oslo.

– Oslo er en vekstkraftig region. Det kommer til å fortsette selv om vi flytter noen statlige arbeidsplasser.