Hopp til innhold

– Fire av ti skulle ikke vært i Halden fengsel

Halden fengsel er spesialister på bringe innsatte trygt tilbake til samfunnet. Men nå er 40 prosent av plassene tatt opp av fanger som kan bli kastet ut av landet etter endt soning.

Trond Henriksen og Are Høidal

Både ansatt og tidligere innsatt er enige om at Halden fengsels spesialkompetanse utnyttes dårlig, når så mange plasser ikke er tilgjengelige til de som skal ut igjen i samfunnet. Trond Erik Henriksen (tv) og fengselsleder Are Høidal.

Foto: Per-Jørgen Olsen / NRK

– Jeg blir litt forbanna når jeg hører at 40 prosent av dem som sitter i Halden fengsel er smuglere som har kommet til landet. Det er på grensen til en skandale.

Det sier Trond Erik Henriksen. På 90-tallet ble han omtalt som landets farligste forbryter. Han har satt spor etter seg i kriminalomsorgen på andre måter også. I en årrekke har han vært brukt som de innsattes talsmann opp mot presse, kinopublikum og politikere.

Sin siste dom fikk han sone i Halden fengsel. Der begynte han å produsere sendinger for Radio Prime, og dette ble et naturlig fokus for rehabiliteringsarbeidet. I 2010 var dommen sonet ferdig, og Henriksen har jobbet i lokalradiostasjonen siden.

Les også: Storberget: Tilbakefall er veldig menneskelig

Og nå opprører det ham at innsatte med utvisningsvedtak på seg tar opp plasser i Halden fengsel. Plasser som burde gi flere som ham den sjansen han fikk.

– Her har vi bygd verdens beste fengsel, med et kjempeopplegg for å få folk tilbake til samfunnet, og så bruker vi 40 prosent av plassene på mennesker som bare skal utvises? Her må kriminalomsorgen gjøre noe.

Har pekt på problemet siden starten

Her har vi bygd verdens beste fengsel, med et kjempeopplegg for å få folk tilbake til samfunnet, og så bruker vi 40 prosent av plassene på mennesker som bare skal utvises?

Trond Erik Henriksen

Allerede da Halden fengel åpnet sa fengselssjef Are Høidal at dette fengselet burde øremerkes innsatte som skulle hjelpes tilbake i det norske samfunnet. Nå ser han at for mange plasser fylles opp ettersom stadig nye smuglere tas på grensekontrollene Svinesund og Ørje. Ofte folk som allerede har dommer og utvisningsvedtak på seg.

Halden fengsel

Nesten hundre av de innsatte i Halden fengsel er utenlandske statsborgere. Mange av dem tar opp plassen til folk som skal tilbakeføres til det norske samfunnet etter soning.

Foto: Sebastian Nordli / NRK

– Skal innsatte ut av landet – og forhåpentligvis følges opp der – så mener jeg at de ikke bør sitte i Halden fengsel.

– De skal ha human soning de og, presiserer fengselssjefen.

– De skal ha arbeid og aktiviteter. Men det skal ikke være det fokuset på tilbakeføringsarbeid som vi har i Halden. Med egne folk som jobber med å skaffe dem bolig og arbeid.

– Halden bør være et fengsel for norske og utenlandske statsborgere som skal løslates i Norge. De som har utvisningsvedtak og skal ut bør sitte i egne fengsler.

Les også: Slik har vi behandlet forbryterne gjennom tidene

Ingen hemmelighet

I dag sitter det 258 innsatte i Halden. 94 av dem er utenlandske statsborgere. Hvor mange av dem som skal utvises er vanskelig å si, siden det kommer an på hva rettsvesen, UDI, Utlendingsnemnda og klageinstanser avgjør.

Men Høidal forteller at Halden fengsel har hatt mellom 40 og 45 prosent belegg av utenlandske fanger helt siden åpningen. Noe Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) er fullt klar over.

– De sitter på disse tallene selv, det er ikke noe jeg trenger å spille inn, sier Høidal.

Han har ikke fått noen tilbakemeldinger om hvorvidt det jobbes med problemstillingen.

Sende dem til Nederland?

Men de borgerlige har planer om å bygge eller utvide fengsler.

Denne uken ble det også kjent at regjeringen er i ferd med å forhandle seg fram til leie av opp mot 300 fengselsplasser i Nederland.

Les også: Regjeringen vil bruke fengsler i Nederland

– De har rettskraftige dommer, og er utenlandske statsborgere, så er det samme hvor de sitter. De kan gjerne sitte i Nederland, sier Høidal.