Regjeringen vil bruke fengsler i Nederland

Regjeringen vil leie fengselsplasser i Nederland og planlegger å sende inntil 300 norske fanger til landet, melder TV 2.

Den borgerlige regjeringen burde heller ha sørget for flere fengselsplasser i Norge enn å leie celler i utlandet.

Det sier Arbeiderpartiet.

Men justisministeren mener han må sende straffedømte til utenlandssoning for å rydde opp etter rødgrønn justispolitikk.

Justisminister Anders Anundsen vedgår at det er store problemer med for få fengselsplasser i Norge, og nå arbeider han med å få leie plass i Nederland.

Ifølge kanalen skal Norge har forhandlet i hemmelighet med Nederland om å kunne leie fengselsplasser for å løse problemene med soningskø i Norge.

– I samtalene vi har hatt med Nederland så langt er håpet at vi får til en avtale hvor vi rett og slett kan leie fengselsplasser i Nederland, men på norske premisser med norsk direktør og straffegjennomføring etter norsk lovgivning, sier justisminister Anders Anundsen til TV 2.

Etter det TV 2 får opplyst kan det dreie seg om så mye som 300 fengselsplasser hvor fanger fra Norge blir sendt til Nederland for å sone.

– Jeg håper at det skal gå ganske raskt og at vi kan ha dette på plass i løpet av første halvår neste år, sier Anundsen til TV 2.

Les også: Kapasiteten i norske fengsler er sprengt

1300 i soningskø

Celle i Ålesund fengsel

Celle i Ålesund fengsel

Foto: Lena Høyberg / NRK

Opplysningene om at Norge nå vil leie soningsplasser i Nederland bekreftes også av Justis- og beredskapsdepartementet.

Departementet har lagt ut ei pressemelding på sine sider om arbeidet med å få hjelp i Nederland.

Les også: Fra 2014 må to innsatte dele celle

– Vi arvet en utfordrende situasjon etter den rødgrønne regjeringen med for få soningsplasser. For å få til en sårt tiltrengt utvidelse av soningskapasiteten på kort sikt, har vi innledet samtaler med nederlandske myndigheter om leie av fengselsplasser i Nederland, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen i pressemeldingen.

Justisdepartementet opplyser at det per nå er 1300 personer i soningskø for å få gjort opp for sine ubetingede dommer.

I tillegg kommer et stort behov for varetektsplasser.

Stort behov

En stor utfordring er at det for å bedre dagens fengsler kan være behov for å stenge deler av dem under oppussing og utvidelsesarbeid. Statsbygg mener ifølge Anundsen og departmenetet at det er et etterslep på vedlidkehold tilsvarende mellom 3,3 og 4,4 milliarder kroner.

– Det akutte behovet gjør at tiltak må vurderes på kort sikt, og leie av fengselskapasitet i utlandet vil kunne bidra. På denne bakgrunn har departementet startet samtaler med Nederland om mulig leie av fengselsplasser, sier Anundsen i pressemeldingen.

Nederland skal også tidligere har leid ut fengselsplasser til nabolandet Belgia.

Avdeling G - Ila fengsel og forvaringsanstalt

Avdeling G - Ila fengsel og forvaringsanstalt

Foto: Simon Solheim / NRK

SISTE NYTT

Siste nytt