– Et desperat forsøk av Elden

Rett før rettsdagen ble avsluttet dro forsvarer John Christian Elden opp gamle fengslingskjennelser mot den tidligere medsiktede. – Et desperat forsøk på å finne en utvei for sin klient, kommenterer 65-åringen.

Elden og tidligere medsiktet

GIKK TIL ANGREP: Tiltaltes forsvarer John Christian Elden la fram gamle fengslingskjennelser mot den tidligere medsiktede 65-åringen (med ryggen til). Dette bildet er tatt tidligere i rettssaken.

Foto: Svein Olsson/NRK

Dommeren holdt på med planleggingen av den siste rettsdagen fredag da forsvarer John Christian Elden ba om å legge fram noen av fengslingskjennelsene mot den tidligere medsiktede 65-åringen i retten.

– På det tidspunktet da han var arrestert, rett før han ble løslatt, argumenterte politiet selv med tyngde for at det var mistankegrunnlag mot ham. Retten var også enige i dette. Dette var ikke en spontant avgjørelse å legge fram dette, det var planen hele veien, sier Elden til NRK.no.

I kjennelsene kommer det fram en sterk grunn til mistanke mot den tidligere medsiktede 65-åringen.

– Vår bevisførsel viser hvordan politiet så på hans rolle, og den er veldig motstridende mot det hovedetterforsker nå ga uttrykk for i retten for et par dager siden, der han var skeptisk til om vedkommende med skjellig grunn kunne mistenkes for noe, forklarer Elden.

Den tidligere medsiktede 65-åringen fikk med seg det hele fra tilskuerplassen i retten.

– Jeg ble litt overrasket, men jeg skjønner at han prøver å finne en utvei for klienten sin. Det er jo jobben hans. Han kjemper desperat for dette, kommenterer 65-åringen.

Les også: 100 prosent sikker på at politiet har tatt rett mann

65-åringen bedyrer at han ikke lar seg skremme av at Elden prøver å mistenkeliggjøre ham.

– Nei, det er så mange spor som peker en vei, sier den tidligere medsiktede kameraten av tiltalte.

Politiet har sagt i retten at de ikke har noen holdepunkter for å mistenke 65-åringen.

– Brikkene falt på plass

Tidligere på dagen hadde de sakkyndige forklart hvordan de kunne komme fram til to ulike konklusjoner om tiltaltes tilregnelighet.

Psykiatrispesialistene Kjersti Narud og Andreas Hamnes har konkludert med at tiltalte er tilregnelig, mens nevropsykolog Anne Lill Ørbeck mener tiltalte er utilregnelig.

– Ørbeck er den eneste som forstår hva som foregår, mener 65-åringen.

– Hvorfor sa du da at du ikke merket noe rart ved tiltalte?

– Det var først da jeg leste avhandlingen til Ørbeck at jeg skjønte han var syk. Da falt brikkene på plass. Jeg må innrømme at jeg ikke merket noe rart, men hun kan jo jobben sin, mener 65-åringen.

YTRING: Olav Rønneberg: Den vanskelige tvilen

– Det nærmeste min klient har fått støtte

I retten kom det fram at sakkyndigparet Narud og Hamnes var veldig usikre og landet på at tiltalte måtte betraktes som tilregnelig. Samtidig er sakkyndig Ørbeck ganske sikker, og mener tiltalte er tilregnelig.

Forsvarer Elden påpeker at klienten mener han er tilregnelig.

– På spørsmål fra Stabell sier også Ørbeck at hun er usikker på om det er snakk om en psykose i rettspsykiatrisk forstand. Er det noe du vil legge vekt på i din prosedyre?

– Det er vel det nærmeste min klient har fått støtte i dag, fra de sakkyndige, at hun har gått litt tilbake, mens de to andre har gått den andre veien. De nærmer seg kanskje noe mer hverandre alle tre, sier Elden.

– Han fastholder at han er tilregnelig. Som forsvarer i saken er det min oppgave å peke på det som måtte være av tvil rundt skyldspørsmålet, herunder spørsmålet om tilregnelighet, legger Elden til.

– Hvordan har det vært for tiltalte å sitte og høre på dette, med tanke på at det er ting han har sterke meninger om?

– Ja, og han er uenig i disse konklusjonene, og kjente seg ikke igjen i alt det de la til grunn. Det er også et spørsmål om hvilket bevisgrunnlag en sakkyndig kan bygge på når det gjelder opplysninger om bakgrunn og barndom, uten at det er undersøkt av politiet.

Rettssaken avsluttes fredag

Aktor Jerns Olav Sæther sier de i dag fikk en utdypning av allerede kjent stoff fra de sakkyndige, men at opplysningen fra Dikemark fra mandag var mer overraskende.

Da sa overlege Lars Stefan Østerholm fra Dikemark at han var i stor tvil om tiltalte var psykotisk med tanke på uttalelser han har kommet med. Dette er ikke beskrevet i rapporten fra Dikemark.

– Heller tvilen hos de sakkyndige og vitnet fra Dikemark mot at påstanden i tiltalen om tvunget psykisk helsevern opprettholdes?

– Vi tar med oss alt sammen hjem, ser på alle bevisene samlet og lander på en konklusjon vi legger fram på fredag, svarer Jens Olav Sæther.

Torsdag er det rettsfri. Fredag vil det bli prosedyrer fra aktor, forsvarer og bistandsadvokat.

Alt om rettssaken etter drapet på Sigrid Giskegjerde Schjetne