Hopp til innhold

– Det aller viktigste for oss er å bli i Oslo

Politihøgskolen vil heller leve trangt på Majorstua enn å flytte ut av hovedstaden. Samtidig mener kommunens eksperter at det beste stedet å legge en ny høyskole er på Oslo østkant.

Politihøyskolen i Oslo

MAJORSTUA: Her er det lite plass, men ledelsen vil ikke flytte ut av Oslo slik regjeringen åpner for.

Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB scanpix

Politihøgskolen har behov for nye og moderne lokaler, og dagens eiendom på Majorstua er for liten.

Etter at regjeringen satte Politihøgskolen på listen over statlige institusjoner som skulle vurderes flagget ut fra Oslo, har en rekke kommuner gjort hosene sine grønne overfor justismyndighetene og ønsker politistudentene hjertelig velkommen til sin by og sin kommune.

Fra Akershus er både Ullensaker, Lillestrøm, Ski og Oppegård solgt inn, og lenger ut i Oslofjorden er både Moss og Larvik aktive på tilbudssiden.

Kan leve med Majorstua

Men Politihøgskolen selv heller kaldt vann i blodet på alle utenfor Oslo som vil ha politistudenter og arbeidsplassene som følger med.

Tor Tanke Holm

DISTRIKTSPROFIL: Tre av fire studiesteder, Bodø, Kongsvinger og Stavern, ligger allerede utenfor Oslo, poengterer assisterende rektor ved Politihøgskolen, Tor Tanke Holm.

Foto: Nina Didriksen / NRK

– Det aller viktigste for oss er å bli i Oslo. Hvis vi fortsatt må være på Majorstua lever vi med det, men vi håper denne saken gir oss mulighet til å få en ny campus i Oslo, sier assisterende rektor Tor Tanke Holm til NRK.

– Ved å være i Oslo vil vi fortsatt være i Norges største politidistrikt der det også skjer mest kriminalitet. Vi jobber tett i det daglige både med dem og de andre store politiinstitusjonene som Kripos og Økokrim.

Groruddalen og Oslo sør

Men hvor i Oslo bør Politihøgskolen ligge? I et debattinnlegg i Aftenposten i januar slo rektor ved høyskolen, Nina Skarpenes, og Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold et slag for Groruddalen eller Oslo sør.

De skriver at det er her kriminalitetsutfordringene er størst, og at Politihøgskolen lettere kan drive rekrutteringsarbeid blant unge med innvandrerbakgrunn.

– Det er viktig for at politiet i framtida skal gjenspeile befolkningen best mulig. Samtidig trenger vi flerkulturell kompetanse og flerkulturell forståelse for å løse politiets samfunnsoppdrag videre.

– Vi tror også studentene kan være med på å forebygge kriminalitet i det aktuelle lokalmiljøet, sier Tor Tanke Holm.

Tillit til politiet

Erna Solberg på skolebesøk.

UTFORDRINGER: Ordfører i Oslo, Marianne Borgen (SV), vil at skolen skal være med på å løse kriminalitetsutfordringer og at studentene kan bidra inn i nærområdet.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

En lokalisering i Groruddalen eller Oslo sør ut fra disse argumentene er helt i tråd med Oslo kommunes ønsker.

– Det er helt avgjørende for tilliten til framtidas politi at de kan rekruttere innvandrerungdom. Å flytte Politihøgskolen ut av Oslo er derfor uklokt, sier ordfører Marianne Borgen (SV).

– Å være tett på områder med politifaglige utfordringer er også viktig. Både Groruddalen og Søndre Nordstrand, der det er gode kollektivforbindelser, vil være god egnede steder.

Økern på topp

Plan- og bygningsetaten har vurdert mulige områder og konkrete tomter i Groruddalen og Oslo sør på oppdrag fra byrådet. Etaten anbefaler fire tomter i Økern/Haraldrud/Risløkka-området, to tomter på Furuset og en tomt på Stovner. Det var Vårt Oslo som omtalte utredningen først.

Økern er førstevalget med Furuset og Stovner på delt andreplass.

Økern er det området vi mener det er størst potensiale for bymessig flerfunksjonalitet og økt byliv som følge av lokalisering av Politihøgskolen.

Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Etaten legger vekt på at Politihøgskolen skal være en driver i byutviklingen og har vurdert kollektiv- og sykkeltilgjengeligheten, tilgangen på handel, service og idrettsanlegg, og nærheten til andre kunnskapsinstitusjoner.

Mange muligheter

Anders Røberg-Larsen

MANGE MULIGHETER: Byrådssekretær for byutvikling, Anders Røberg-Larsen (Ap) vil ikke si noe om plan- og bygningsetatens anbefalinger.

Foto: Nina Didriksen / NRK

Byrådet vil ikke kommentere de faglige anbefalingene fra plan- og bygningsetaten.

– Groruddalen og Oslo sør er ønskede områder for oss, og innspillene fra plan- og bygningsetaten viser at vi har mange muligheter, er alt byrådssekretær for byutvikling, Anders Røberg-Larsen (Ap), vil si i sakens anledning.

NRK kjenner imidlertid til at byrådet ikke er enig i sin egen fagetats konklusjon fordi Økern ikke er et boligområde med de kriminalitetsutfordringene en Politihøgskole skal være med og løse.

– Nå må vi gå i en dialog med justismyndighetene for å finne det beste alternativet, sier Røberg-Larsen.

Flytting ikke bestemt

Ifølge Justis- og beredskapsdepartementet er det ennå ikke endelig bestemt at Politihøgskolen skal flyttes. De behandler for tiden en rapport fra Politidirektoratet om politi- og lensmannsetatens kapasitets- og kompetansebehov de kommende tiårene.

– Videre oppfølging vil ha betydning for dimensjonering og innhold i Politihøgskolen, og dermed også for framtidig lokalbehov og lokalisering, skriver informasjonsavdelingen i en e-post.