– Kan bety livsvarig fengsel

Anders Behring Breivik, som er siktet for massakren på Utøya og bombeangrepet i Oslo, kan måtte tilbringe resten av sitt liv bak lukkede dører.

Ståle Eskeland om forvaring og fengselsstraff

Professor i strafferett, Ståle Eskeland, tror det vil ta minst et år før det blir rettsak mot terrorsiktede Anders Behring Breivik.

Foto: Roald, Berit/Holm, Morten / Scanpix

– Blir han dømt til forvaring kan det bety det samme som livsvarig fengsel, sier professor i strafferett ved Universitetet i Oslo, Ståle Eskeland til NRK.

Mandag varsler politiet at det blir fengslingsmøte, der Eskeland mener Behring Breivik vil bli varetektsfengslet i minst åtte uker.

Innrømmer massedrapet

Anders Behring Breivik har fortalt politiet at han står bak både bombingen av Regjeringskvartalet i Oslo og massedrapene på Utøya fredag, der tilsammen 76 mennesker så langt er bekreftet døde og 96 personer ble skadet.

32-åringen er siktet etter terrorparagrafen (paragraf 147 a) i straffeloven, for begge hendelsene.

– Var han tilregnelig i gjerningsøyeblikket vil han bli dømt til fengselsstraff eller forvaring, sier Eskeland.

– En forvaringsdom kan tas opp på nytt og forlenges med inntil fem år av gangen, og i prinsippet på livstid.

Farlige lovbrytere kan dømmes til forvaring, når en vanlig tidsbegrenset fengslingsstraff ikke blir sett på som tilstrekkelig for å beskytte samfunnet.

Etter dagens straffelov er 21 år den strengeste fengselsstraffen en person kan bli dømt til i Norge. Strafferammen blir utvidet til 30 år når den nye loveendringen trer i kraft.

Video Profil på Anders Behring Breivik

Profil på Anders Behring Breivik.

Ber om åpent fengslingsmøte

Behring Breivik har selv bedt om at fengslingsmøtet mandag blir holdt for åpne dører, fordi han vil forklare hvorfor han gjorde det han gjorde.

Hovedregelen i norsk rett er at rettsmøter er offentlige, men kan stenges, mellom annet av hensyn til etterforskningen.

– Etter min mening er det ingen grunn til å stenge dørene. Dessuten har denne saken meget stor offentlig interesse, så jeg blir veldig overrasket om rettsmøtet ikke blir offentlig, sier Eskeland.

Selv om saken er langt fra avklart, vet man blant annet ikke om flere personer er innvolvert. Eskeland tror ikke det vil føre til at fengslingsmøtet blir lukket.

Kan ta tid før det blir rettsak

Forsiden på manifestet til Anders Behring Breivik

Dette er forsiden på manifestet til Anders Behring Breivik, som har vist seg å delvis være et plagiat.

Foto: HO / Reuters

På grunn av etterforskningen kan det ta tid før saken kommer opp for en domstol, mener Eskeland.

– Jeg tror vi må regne med kanskje et år, sier han til NRK.

Når saken først kommer opp har han tro på en rask dom, men hvordan rettsaken vil foregå kan strafferettseksperten ikke helt se for seg.

– Vi har ikke opplevd maken i vårt samfunn etter krigen. Dette er høydramatisk rettshistorie, desverre.