77 koronapasienter i Oslo og Akershus

Lørdag behandles 77 pasienter for korona ved sykehus i Oslo og Akershus. Det betyr ved private sykehus, Bærum sykehus, Ahus i Lørenskog og OUS, ifølge tall fra Helsedirektoratet.
Ved Oslo universitetssykehus er 42 pasienter under behandling for korona, 16 får pustehjelp.