Hopp til innhold

Ny rapport: 60 kroner i bommen for dieselbiler

Alle dieselbiler unntatt de aller nyeste bør betale 60 kroner i bomringen i Oslo, ifølge ny utredning. På toppen av det blir det foreslått rushtidsavgift og nye bommer på bygrensa.

Bomringen på Majorstua

DOBBELT SÅ DYRT: Dieselbiler uten miljøklassifiseringen Euro 6 får et prishopp fra 32 til 60 kroner i bomringen, ifølge en ny utredning. I rushtida kan det bli enda dyrere.

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Hvordan bilistene skal kreves for penger i fremtiden er blant de sentrale spørsmålene når Oslo- og Akershus-politikerne skal reforhandle Oslopakke 3 i løpet av våren.

I den forbindelse har konsulentselskapet COWI laget en rapport som anbefaler såkalt miljødifferensiering i bomringen.

Bernt Sverre Mehammer, COWI

MANNEN BAK RAPPORTEN: Bernt Sverre Mehammer er seniorspesialist på byutvikling hos COWI.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

De foreslåtte satsene er gradert fra en tier for elbiler og andre nullutslippsbiler til 60 kroner for dieselbiler uten den nyeste renseteknologien (se faktaboks).

– De bilene som skaper de største problemene for lufta, må betale mest, sier seniorspesialist på byutvikling hos COWI, Bernt Sverre Mehammer.

Vil gi bedre luft

– På den måten gir vi folk incentiver til å kvitte seg med de bilene og skaffe seg biler som slipper ut mindre. Våre beregninger viser at det gir betydelige gevinster for luftkvaliteten i Oslo, sier Mehammer.

De skisserte miljøtakstene vil gi disse resultatene, ifølge rapporten:

  • Samlet trafikk over Oslo-/Bærumsringen vil bli redusert med ca. ni prosent fra dag én. For persondieselbiler med Euro 5 eller lavere er nedgangen ca. 17 prosent.
  • Utfasingen av forurensende lette og tunge dieselbiler blir fremskyndet. I 2020 vil trafikken med eldre persondieselbiler være redusert med om lag 44 prosent.
  • Innføring av miljødifferensierte bompenger vil gi en reduksjon på 40-50 prosent i NO2-utslippene i 2020.
Luftforurensning i Oslo

HALVERT FORURENSNING: Miljødifferensiering kan nesten halvere NO2-utslippene i Oslo i 2020, ifølge utredningen.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

COWI-rapporten anbefaler også tidsdifferensierte bompengetakster. En rushtidsavgift på 30 kroner for alle kjøretøy, også elbiler, vil redusere trafikken med åtte-ni prosent i morgenrushet, viser beregningene.

– Vi ser at det gir betydelige gevinster for Oslo-regionen både for miljø og fremkommelighet å innføre begge disse ordningene, altså både miljødifferensiering og tidsdifferensiering, sier Bernt Sverre Mehammer.

135 kroner, men kun i teorien

Som om ikke det er nok, skisserer rapporten nye bomstasjoner på bygrensa i nord og sør, slik det er på grensa mellom Oslo og Bærum. Her er det snakk om halve satser i forhold til hovedringen.

Summerer man miljødifferensiering, rushtidsavgift og nye bomsnitt, får man en daglig passeringspris på 135 kroner for eldre dieselbiler.

Men så enkelt som å stable alle elementene oppå hverandre er det ikke.

– Man må finne et nivå på satsene som er til å leve med for bilistene og i tråd med målene for Oslo-trafikken. Men det er mer en politisk beslutning enn en faglig vurdering, sier Bernt Sverre Mehammer.

Ville blitt folkeopprør

Anette Solli

MEST REALISTISK: Anette Solli (H) har sans for miljødifferensiering, men har ikke tatt stilling til de konkrete takstene som COWI-rapporten foreslår.

Foto: CF-WESENBERG

Blant politikerne i styringsgruppa for Oslopakke 3 er fylkesordfører i Akershus, Anette Solli (H). Hun sier at det å legge de ulike forslagene på toppen av hverandre er uaktuelt.

– Det går ikke; det sier seg jo selv. Det må kunne gå an å ha bomtakster som folk kan håndtere og leve med uten at det blir et folkeopprør.

– For meg er det mest interessant å se videre på miljødifferensiering. Det vil bidra til å endre adferd og forbruksvaner dit vi ønsker det. Det er fremtidsrettet og mest realistisk.

– Vi ønsker jo å skifte over til nullutslippskjøretøy. Dette hjelper oss i den retningen, konstaterer Anette Solli.