4 av 10 koronadøde ble smittet på helseinstitusjoner

Nesten 1600 pasienter og pleietrengende er trolig blitt koronasmittet på norske helseinstitusjoner, viser nye tall. 348 av dem er døde.

Julie Nestaker er en av mange sykepleiere har vært engstelig for å smitte pasienter under koronapandemien.

Julie Nestaker er en av mange sykepleiere har vært engstelig for å smitte pasienter under koronapandemien.

Foto: Privat Foto: Privat

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi ønsker minst mulig smitte på helseinstitusjoner i Norge, og vi skulle gjerne sett at tallet var lavere, sier lege ved avdeling for smittevern og vaksine i FHI, Jacob Dag Berild.

26. februar i fjor fikk Norge sitt første koronatilfelle.

Siden den gang har det titt og ofte vært medieoppslag om personer som er blitt smittet mens de har fått behandling eller pleie i helsevesenet.

Det har vært smittetilfeller på sykehus. Det har også vært en rekke utbrudd på sykehjem blant annet i Oslo.

Flere er døde.

NRK har bedt om innsyn i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og Folkehelseinstituttet (FHI).

1585 smittetilfeller

Når en pasient får påvist smitte, skal legen som har bestilt prøven, opplyse hvor smitten kan ha skjedd.

Fra mars i fjor til utgangen av august i år er det registrert 1585 tilfeller av covid-19 med antatt eksponeringssted «Helseinstitusjon – pasient».

Det betyr at det er sannsynlig at de er blitt smittet på sykehus, sykehjem eller andre helseinstitusjoner.

Flest tilfeller har det vært i det geografiske området som dekkes av Helse Sør-Øst.

Smittetilfeller på helseinstitusjoner

Helseregion

Antall smittetilfeller

Sør-Øst

1255

Vest

223

Midt-Norge

49

Nord

58

Kilde: MSIS og FHI.

Tallene var aller høyest i tiden rundt årsskiftet. På denne tiden var det også høy smitte i befolkningen.

Jacob Dag Berild i FHI tror ikke det er mulig å oppnå null smitte ved en såpass smittsom sykdom som covid-19.

Hvem personene på helseinstitusjoner er blitt smittet av, er ikke kjent.

Tall kan være høyere

Innen variabelen «antatt smittested», er det en høy andel med ukjent smittested. Hele 37 prosent.

Flere av disse kan ha blitt smittet på helseinstitusjoner. Smittetallene kan derfor være høyere.

Jacob Dag Berild er lege ved avdeling for smittevern og vaksine i Folkehelseinstituttet, FHI.

Jacob Dag Berild er lege ved avdeling for smittevern og vaksine i Folkehelseinstituttet, FHI.

Foto: FHI

– Det er en variabel vi ikke er helt sikre på.

Det er også et etterslep i rapporteringen.

Flest døde på sykehjem

Så langt er totalt 827 personer døde under pandemien. 348 av dem er døde etter at de trolig er blitt smittet på norske helseinstitusjoner.

46 av dødsfallene har skjedd på sykehus, ifølge MSIS.

–Beboere på sykehjem har en veldig høy risiko for alvorlig et alvorlig forløp hvis de blir smittet, og den høye andelen med døde blant de smittede viser nettopp dette. Derfor er det viktig med et godt smittevern på helseinstitusjoner, sier Jacob Dag Berild.

FHI mener smittevernet på norske helseinstitusjoner generelt er høyt.

Har ofte hatt vondt i magen

Julie Nestaker er sykepleier på Lovisenberg.

Julie Nestaker er sykepleier ved akuttmottaket på Lovisenberg sykehus.

Foto: Jens Christian Sundby / NRKFoto: Jens Christian Sundby / NRK

– Tallene er litt skremmende. I et stort bilde er det kanskje ikke så mange, men vi har jo ingen å miste, sier sykepleier Julie Nestaker.

27-åringen er en av de mange sykepleierne og annet helsepersonell som har stått i frontlinjen under koronapandemien.

Mange av dem har vært redde for at de skal smitte pasienter og pleietrengende når de er på jobb.

Julie Nestaker er sykepleier ved akuttmottaket på Lovisenberg sykehus.
Julie Nestaker har ofte hatt en klump i magen.
Julie Nestaker er sykepleier ved akuttmottaket på Lovisenberg sykehus.
– Klumpen er først og fremst en bekymring for om man har tatt med seg smitte inn eller ut av sykehuset, eller smitte mellom sårbare pasienter.

Når det har blitt for ille, har hun hatt gode kollegaer å snakke med. Hun har også gått tur i skogen og luftet hodet.

Har vært ekstra isolert

Siden i fjor vinter har hun blitt ekstra godt kjent med veggene i leiligheten sin.

Folk flest har i perioder levd i isolasjon. Sykepleieren sier hun har vært ekstra isolert under store deler av pandemien.

– Jeg var bare på jobb og hjemme.

Hun har også tatt andre forholdsregler.

– Jeg har voia mye til jobb.

I tillegg til å bruke elsparkesykkel, har hun prøvd å unngå kontakt der det er mulig.

– Jeg har unngått å dra hjem til familie på Gjøvik i veldig lange perioder.

Frykt for å være en bøddel

Sykepleierforbundet har fått mange henvendelser fra sykepleiere som har vært redde for å gå på jobb av frykt for å smitte pasienter eller pleietrengende under pandemien.

Frykten var spesielt stor i fjor. Mange fortalte da at de sov dårlig før de skulle på vakt og at de isolerte seg ekstra.

Leder i Sykepleierforbundet Lill Sverresdatter Larsen

Lill Sverresdatter Larsen er leder av Norsk Sykepleierforbund.

Foto: Kristin Henriksen / Norsk sykepleierforbund

– Noen tok til og med inn på hotell for å sørge for at de ikke møtte noen andre før de skulle på jobb, sier leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen.

I fjor gjennomførte Sintef en undersøkelse for Norsk Sykepleierforbund. Den beskriver belastningen, usikkerheten og redselen sykepleiere har opplevd.

– Risikoen for å være en bøddel. Den som tar med seg smitte inn på sykehjem.

Sett i lys av hvor mange pasienter som er innom helsevesenet i løpet av et år, understreker Larsen at nær 1600 smittede på helseinstitusjoner ikke er en høy prosentandel.

– Men det er likevel et for høyt tall.

Lederen i sykepleierforbundet mener det kan forklares med en manglende beredskap.

– For få folk på jobb. For få folk med riktig kompetanse og manglende smittevernutstyr i kommunene, som særlig var et problem i begynnelsen av pandemien og langt ut i 2020.

– For tidlig å trekke noen konklusjon

– Jeg mener det blir en for bastant konklusjon, sier helseminister Bent Høie.

Han er ikke enig i påstandene fra Norsk Sykepleierforbund.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Tvert imot er det sånn at Norge har et lavere antall dødsfall knyttet til smitte blant annet på sykehjem nettopp fordi vi har trolig en bedre og mer stabil bemanning enn for eksempel det vi har sett i vårt naboland Sverige.

Men helseministeren gir sykepleierforbundet rett i at det tidlig i pandemien var utfordringer fordi det var knapphet på smittevernutstyr.

– Det er helt riktig at beredskapen vår der burde vært bedre. Men jeg mener det er for tidlig å trekke noen konklusjon på at det førte til flere dødsfall, sier Høie.

Klumpen i magen er blitt mindre

Sykepleier Julie Nestaker fikk sin andre vaksinedose på forsommeren. Siden da er klumpen i magen blitt mindre.

– Jeg er evig optimist, og jeg ser at det hjelper å vaksinere seg. Det er klart at det er en trygghet.

Men er det ikke alltid en fare for at du som helsepersonell kan ta med deg smitte utenfra, for eksempel i en influensa-sesong?

– Det er alltid en mulighet. Men jeg tar også alltid mine forholdsregler så det er lite sannsynlig.

Hun har et håp, selv om vi nå ser økt koronasmitte i samfunnet.

– Jeg håper i hvert fall at vi ser færre dødsfall. Det er mitt håp, sier Nestaker.

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 21.09.2021
4 660
Smittede siste 7 dager
119
Innlagte
841
Døde
4 075 569
Vaksinerte