Hopp til innhold

118 kroner på ny E18

118 kroner er prisen bilistene må betale for å kjøre tur-retur Oslo - Asker når ny E18 står ferdig. Men det kan bli verre.

Rushtrafikk på E18

RUSHTRAFIKK: Bilister som kjører hele strekningen fra Asker til Oslo må passere fire bommer pluss dagens bomring.

Foto: Kvale, Jens O. / SCANPIX

Regnestykket er nemlig basert på at Staten bidrar med langt mer til utbyggingen enn det som har ligget i kortene til nå.

40 milliarder

Ifølge rykende ferske tall fra Statens Vegvesen kan ny E18 gjennom Asker og Bærum komme til å koste 40 milliarder kroner.

Anleggskostnadene er beregnet til 31 milliarder kroner, men usikkerheten i prosjektet er så stor at Vegvesenet har valgt å runde kraftig oppover.

For å finansiere veien skal det settes opp 17 såkalte bomsnitt på E18, samleveier og tilførselsveier når veien står ferdig. Det såkalte Bærums-snittet på bygrensa blir en del av det nye opplegget, men dagens bomring i Oslo blir stående som før.

11 kroner pr. bom

Bilister som kjører hele strekningen fra Asker til Oslo må passere fire bommer pluss dagens bomring. Prisen i hver av de nye bommene er 11 kroner.

Dermed blir det åtte bompasseringer tur-retur pluss dagens bom, der prisen er satt til 30 kroner.

Dagsprisen blir dermed 118 kroner tur-retur Oslo - Asker.

Ikke klarert

Denne prisen er imidlertid basert på at staten bidrar med mer enn forutsatt på flere måter. Og finansieringsopplegget er ikke klarert med regjeringen.

For det første forutsetter Statens Vegvesens regnestykke at staten betaler 30 prosent av anleggskostnadene. For den første parsellen fra Lysaker til Ramstadsletta ligger det en statlig andel på 20 prosent til grunn i Nasjonal Transportplan.

For det andre er renten bompengeselskapet må betale til staten for å låne penger til utbyggingen satt til fire prosent. Det normale i denne typen prosjekter er 6,5 prosent.

For det tredje er nedbetalingstiden for lånet satt til 20 år, mens det vanlige er 15 år.

Større bomsjokk?

Dersom staten ikke aksepterer finansieringsopplegget, viser beregninger at bomsjokket blir enda større.

Samferdselsdepartementet opplyser torsdag ettermiddag at de ikke vil kommentere finansieringsopplegget.

Saken fortsetter under bildet.

forslag til nye E18 på Lysaker

Statens vegvesens forslag til ny E18 på Lysaker.

Foto: Statens vegvesen

Bærebjelke i Oslopakke 3

Å få bygd ny E18 gjennom Asker og Bærum har hele tiden vært en av bærebjelkene i Oslopakke 3. Oslopakke 3 er den store vei- og kollektivutbyggingspakken for Oslo og Akershus som blant annet sier hva inntektene fra bomringen skal brukes til frem til 2032.

E18 har vært planlagt i årevis allerede. Tunnelene har blitt lengre og lengre, og veien har blitt dyrere og dyrere etter hvert som planleggingen har skridet frem.

Det har derfor lenge vært klart for politikerne at E18 blir så dyr at de vanlige bompengene ikke strekker til. Det blir heller ikke ansett som realistisk å få staten til å betale resten.

Derfor ble Oslo kommune og Akershus fylkeskommune enige om en egen finansieringsløsning for E18 da Oslopakke 3 ble reforhandlet våren 2012.

Det var da idéen om egne bommer når den nye veien står ferdig dukket opp. Og i motsetning til i dagens bomring skal altså de nye bommene kreve bilistene for penger i begge retninger.

Fanden på veggen

Men hvor mye det vil koste å kjøre på den nye veien, har tilhengerne av bommene vært lite villige til å snakke om. Det har versert mange anslag, helt opp til 150 kroner hver vei, som har blitt avvist som å male fanden på veggen.

Offisielle tall har imidlertid ikke foreligget før i dag. Nå går opplegget til lokalpolitisk behandling i Oslo bystyre og Akershus fylkesting.