- Driftssituasjonen de siste dagene har vært god

Etter all kritikken i oppstarten sier sykehusdirektør Just Ebbesen at de jobber med å kvitte seg med barnesykdommene på det nye Østfoldsykehuset.

Just Ebbesen i studio

Hundrevis av forslag og innspill følges opp og skal følges opp, sier sykehusdirektør Just Ebbesen.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

Mandag publiserte Fredriksstad Blad en kronikk skrevet av fire foretakstillitsvalgte leger på Kalnes. De ber helseminister Bent Høie sørge for at de feil som ble gjort under planleggingen av Kalnes-sykehust lukes vekk når nye sykehus skal bygges.

Bygg stort nok. Gi rammer til å bygge kontorplasser, intervensjonsrom og plass til pårørende også i akuttmottak , intensiv og på poliklinikker. Bygg nok operasjonsstuer og polikliniske konsultasjonsrom, skriver de blant annet.

Endret størrelse underveis

Tidlig i planleggingsfasen ble sykehuset skalert ned flere ganger, før man endte med en bygningsmasse på 80.000 kvadratmeter. Flere mener at sykehuset allerede er for lite. Gjennom hele planleggingsprosessen fikk ledelsen kritikk for å satse for mye på kollektivtrafikk på bekostning av parkeringsplasser. Sykehusledelsen fikk også kritikk for det flere mente var en knebling av jordmødrene, da de varslet om mulige problemer ved det nye sykehuset.

- Størrelsen på sykehus er gitt av Stortinget og eier, svarer Ebbesen.

- Vi ble gitt i oppgave å håndtere en investeringsramme. Jeg tror ikke sengearealet er den største utfordringen for norske sykehus i tiden som kommer. Der har vi dimensjonert rimelig greit, tror jeg. Men jeg tror utfordringen er den voldsomme veksten i dagbehandling og poliklinisk aktivitet.

Endrer fortløpende

Ebbesen sier at de har fått hundrevis av innspill fra både pasienter, pårørende og ansatte. Det går på små ting som kan endres fortløpende, og større problemer som kan medføre fysiske endringer og ombygginger. Ingenting så lang er avslørt som fundamentale feil, sier sykehusets direktør.

Men allerede da Kong Harald åpnet sykehuset lå den første korridorpasienten på gangen. Noe som også var en forhåndsvarslet hendelse.

- Vi har vært mest i tvil om pasientflyten har vært så god som forutsatt i akuttmottaket og i pasientenes og de pårørendes ventesoner. Men den siste snaue uka har vi ikke hatt korridorpasienter, sier Ebbesen.