NRK Meny
Normal

-Alvorlig mangel på arbeidsplasser for legene

Det nye akuttmottaket for befolkningen i Østfold har en alvorlig mangel på arbeidsplasser for legene, det sier foretakstillitsvalgt til Dagens Medisin.

Sykehuset på Kalnes

TRANGT FOR LEGENE

Foto: Anette Torjusen / NRK

Både pasienter og pårørende har opplevd at akuttmottaket på Sykehuset Østfold Kalnes er for lite. NRK har vært i kontakt med flere som har klaget på at venterommene er for små. Men det skal også være svært trangt for de ansatte.

Foretakstillitsvalgt Kjell Ingar Bjørnstad sier til Dagens Medisin at mangelen på arbeidsplasser for legene i akuttmottaket går utover pasientbehandlingen.

– Det er en alvorlig mangel på arbeidsplasser for legene i akuttmottaket, og da er det vanskelig å oppnå effektiv diagnose og behandling, sier Bjørnstad til Dagens Medisin.

Kjell Ingar Bjørnstad

Foretakstillitsvalgt Kjell Ingar Bjørnstad

Foto: heidi Gomnæs

Ledelsen ved Sykehuset Østfold bekrefter at løsningen ved akuttmottaket ikke er god nok. I forrige uke bekreftet sykehusdirektør Just Ebbesen at erfaringene viser at ventesonene i akuttmottaket ikke har nok kapasitet.

Til Dagens Medisin sier også viseadministrerende direktør Tore Krogstad at de er enige med legene i at løsningen i akuttmottaket ikke er god nok.

– Der vi har en utfordring som vi ønsker å gjøre noe med umiddelbart, sier han til nettavisa.

Generell knapphet på arbeidsplasser

Til Dagens Medisin forteller dessuten Bjørnstad at de tillitsvalgte har fått tilbakemeldinger om generell knapphet på arbeidsplasser, og om underdimensjonerte garderober og for få dusjer for de ansatte. Blant annet viser han til at 70 ansatte deler én dusj.

Akuttmottaket på Sykehuset Østfold Kalnes

Akuttmottaket på Sykehuset Østfold Kalnes

Foto: Kjell-Olav Nordberg / NRK

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Forskjellig eiendomsskatt

    Det vil trolig være forskjellig eiendomsskatt i de fem kommunene som blir til Indre Østfold i to år etter at de er blitt en kommune. Prosjektleder Bjørn Sjøvold anbefaler å søke departementet om å få beholde forskjellene i en overgangsperiode. Fellesnemnda skal diskutere saken fredag.

  • Vil støtte litteraturhus

    Litteraturhuset i Fredrikstad bør få en støtte på 300 000 kroner til driften neste år. Det mener et flertall i kultur- og næringskomiteen i fylkeskommunen. Fylkesutvalget skal avgjøre saken i dag.