NRK Meny

Blir ikke kvitt korridorpasientene på Kalnes

Kø på akuttmottaket er også sannsynlig, viser den siste risikoanalysen for Sykehuset Østfold.

Trener i virutuelle korridorer

DATASPILL: Sykehusansatte bruker dataversjon av sykehuset for å bli kjent med sin nye arbeidsplass. Ligger det virtuelle pasienter i korridoren?

Foto: Tomas Berger / NRK

Artikkelen er mer enn to år gammel.

I det som på fagfolkenes kodespråk kalles en risikomatrise, listes det opp flere mulige faremomenter foran flytting til det nye sykehusbygget på Kalnes. Rapporten viser ti lat det er usikkerhet knyttet til det nye datasystemet i laboratoriet, og de analyser det skal gjøre.

Ifølge risikomatrisen som ble behandlet av sykehusets styre den 23. mars , er det svært stor sannsynlighet for at datasystemet for elektronisk rekvirering av laboratorieanalyser ikke er klart til det skal tas i bruk i mai, og for fullt i november.

Ifølge rapporten betegnes det som noe som kan gi svært alvorlige konsekvenser.

Peder Olsen

Risikoanalysen viser hvor vi må iverksette tiltak, sier styreleder Peder Olsen i Sykehuset Østfold.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Andre utfordringer knyttet til det felles labdatasystemet kan gi like alvorlige konsekvenser.

Ingen grunn til å slå alarm

Sett under ett, er ikke dette alarmerende, sier styreleder Peder Olsen ved Sykehuset Østfold.

– Jeg vil ikke si at det er veldig alarmerende tall.

– Risikovurderinger er noe vi gjør for å bli oppmerksom på risikoen, for å sette i verk tiltak for å hindre at det slår til, sier Olsen.

Korridorpasienter og akuttkø

Midt på treet i analysen ligger det store arbeidspresset ansatte og ledere opplever i omstillingsfasen. Sannsynligheten er også stor for at pasienter vil bli liggende på korridorer, og at det kan bli opphopning av pasienter i akuttmottaket.

Nybygg - sykehuset Østfold

Strukturen er ferdig, nå er sykehuset i gang med å teste de viktige systemene inne i det nye bygget på Kalnes foran åpningen.

Foto: Tomas Berger / NRK

– Det knytter seg nødvendigvis alltid noe spenning til hva som vil være den faktiske kapasiteten i et nytt sykehus, svarer Peder Olsen.

– Men det nye sykehuset har mange kjennetegn som trekker i retning av at vi vil beherske kapasitetssituasjonen på en god måte.

– Det nye sykehuset har bare enerom. Det betyr at vi klarer å utnytte sengene langt mer effektivt enn man får til i et sykehus med stort innslag av flersengsrom, slik det er i det gamle sykehuset, fortsetter Olsen.

– Men er dere ikke like langt, hvis det også blir korridorpasienter på Kalnes?

– Nei. Vi må ha som en klar målsetting at det ikke skal skje.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: