Siktelse mot DnB NOR

Økokrim har siktet DnB NOR og to ansatte i DnB NOR Markets for overtredelse av bestemmelsene i verdipapirhandelloven.

DnB NOR

Kredittilsynet mener det har foregått innsidehandel.

Foto: Heiko Junge / Scanpix

Økokrim har gjennomført razzia hos DnB NOR i formiddag.

- De kom hit uanmeldt ved 9.30-tiden, sier Kommunikasjonsdirektør Trond Bentestuen i DnB NOR til NRK.

Bakgrunnen for razziaen skal være at Kredittilsynet har anmeldt banken til Økokrim for mulig innsidehandel.

Anmeldelsen ble levert inn onsdag, etter at Kredittilsynet samme dag fikk overlevert bankens egen interne granskingsrapport.

Økokrim bekrefter

- Jeg kan bekrefte at vi har en etterforskning mot DnB NOR og ansatte i banken, sier førstestatsadvokat Thomas Skjelbred i Økokrim til NRK.

De to siktede er Jørn Erik Pedersen og Olav Magne Reinen.

- Hva er det dere egentlig mistenker?

- Det gjelder mistanke om misbruk av innsideinformasjon, taushetsplikt og tilbørlig informasjonshåndtering, Skjelbred.

Les: - Som lyn fra klar himmel

Video: Avviser innsidehandel

Video nsps_upload_2008_10_23_14_9_36_261.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Les: Hadde kun kontakt med DnB NOR

Konsernsjef i DNB NOR, Rune Bjerke.

Rune Bjerke.

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

- Veldig alvorlig

- Dette er veldig alvorlig for oss, sier Trond Bentestuen.

Banken vil nå legge forholdene til rette for at alle fakta skal komme på bordet, slik at man kan trekke de rette konklusjonene.

- Vi vil også fortsette våre egne undersøkelser, sier Bentestuen.

Fryktet ikke granskingen

Kredittilsynet har tidligere varslet at de vil granske om DnB NOR hadde innsideinformasjon da banken solgte statsobligasjoner for 2,3 milliarder kroner.

Les: Kredittilsynet gransker DnB Nor

Video: Kyrre Nakkim kommenterer siktelsen

Video nsps_upload_2008_10_23_14_45_2_266.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Tidligere i dag sa konsernsjef Rune Bjerke i DnB NOR at han ikke fryktet utfallet av denne granskingen, men i helgen ville han ikke garantere at ingen i banken hadde misbrukt informasjonen:

Les: Utelukker ikke misbruk av info

Regjeringen frikjennes

- Kredittilsynet frikjenner staten for håndteringen av innsideinformasjon knyttet til krisepakken for det norske bankvesenet. DnB NOR mistenkes derimot for brudd på loven om innsidehandel, skriver Tilsynet i en melding.

Les: Stoltenberg: - Alvorlig sak

Kredittilsynet har innhentet opplysninger og forklaringer fra Finansdepartementet, Statsministerens kontor, Norges Bank, DnB NOR og Oslo Børs.

"Opplysningene som Kredittilsynet har innhentet i saken gir ikke grunnlag for å mene at det har vært gitt innsideinformasjon fra offentlige myndigheter til personer som ikke var rette vedkommende", melder tilsynet.

Etter at regjeringen la fram redningspakken for bankene, har det blitt kjent at DnB NOR solgte statsobligasjoner i forkant av at krisepakken ble lagt fram.

- Skjellig grunn til mistanke

Økokrim mener det er skjellig grunn til mistanke om brudd på verdipapirhandellovens bestemmelser i forbindelse med det omstridte salget i dagene før regjeringen la fram sin økonomiske redningspakke 12. oktober.

"Kredittilsynets undersøkelser gitt grunnlag for mistanke om at en person i DnB NOR Markets har behandlet innsideinformasjon på en utilbørlig måte", heter det i en melding fra tilsynet.

Strafferammen for brudd på verdipapirhandelloven er seks års fengsel.

Les: Låner bankene 350 milliarder

Konsernsjef Rune Bjerke i DnB NOR, som er venn av statsminister Jens Stoltenberg, var i dagene før krisepakken ble lagt fram i kontakt med statsministerens kontor.