Full ny rettsrunde for Talleraas

Den bedrageridømte tidligere stortingsrepresentanten Anders Talleraas får prøvet saken sin på nytt i lagmannsretten.

Anders Talleraas

Tidligere stortingsrepresentant Anders Talleraas får en ny mulighet i lagmannsretten, etter at han i Oslo Tingrett ble dømt for grovt uaktsomt bedrageri med stortingspensjoner.

Foto: Hans Thomas Eikrem / NRK

Det har silingsutvalget i Borgarting Lagmannsrett avgjort i en enstemmig kjennelse 24.mai.

Talleraas ble i Oslo tingrett dømt til 6 måneders fengsel for å mottatt full stortingspensjon samtidig som han hadde andre inntekter.

Han anket over bevisbedømmelsen og rettsanvendelsen under skyldspørsmålet, samt straffutmålingen.

"Lagmannsretten finner at anken bør henvises til ankeforhandling etter straffeprosessloven § 325, jf. § 321 annet ledd.", heter det i kjennelsen.

LES OGSÅ: – Dette er en trist dom for politikken og politikere

LES OGSÅ: - Ein knusande dom i pensjonssaka

Mot ny rettsmaraton i lagmannsretten

Talleraas får sin sak prøvet fullt ut, noe som betyr at saken i sin helhet kommer opp for lagmannsretten. I Oslo tingrett gikk saken over tre uker.

Det vil trolig innebære at flere tidligere statsministre, inkludert Gro Harlem Brundtland, Kåre Willoch, Kjell Magne Bondevik og Torbjørn Jagland på ny må innta vitneboksen.

LES OGSÅ: Eks-statsministre må møte i retten

LES OGSÅ: 21 toppolitikere vitner i pensjonssaken

- Vi er glad og tilfreds med at saken skal vurderes helt på nytt. Vi har alltid ment at det er sterke argumenter for at Talleraas skal frifinnes, sier advokat Bjørn Stordrange i en kommentar.

Stordrange sier til NRK at kjennelsen innebærer en full ny vitneførsel. Advokaten regner ikke med at saken blir berammet før neste år.

Det er ikke avklart når forhandlingene vil finne sted.

- Vil ikke si jeg er glad

Anders Talleraas sier til NRK at han ikke er kjent med at anken har sluppet gjennom, men synes det er positivt at han nå får en ny mulighet til å få gehør for sitt syn på saken.

- Jeg vil ikke si at jeg er glad. Dette er en forferdelig sak sett fra mitt synspunkt. Men når først dommen er falt, er det er det positivt at vi får prøvet saken på nytt, sier han.

LES OGSÅ: - Helvete laust då namna kom ut

I april avgjorde Borgarting Lagmannsrett at også bedrageridømte Magnus Stangeland får en ny rettsrunde i lagmannsretten.

Men Stangelands anke gjelder kun skyldspørsmålet og straffutmålingen , og innebærer at retten ikke vil vurdere fakta i saken på nytt.

Ankesakene behandles hver for seg

Politiadvokat Tarjei Istad i Økokrim sier til NRK at aktoratet er klare for nye runder i lagmannsretten.

I Oslo tingrett satt Magnus Stangeland og Anders Talleraas sammen på tiltalebenken. Det vil ikke skje i lagmannsretten.

- Det er besluttet at sakene ikke vil bli ført sammen. Saken mot Stangeland er berammet til 15. november i år, sier Istad.

Politiadvokaten opplyser at det er satt av en og en halv dag i retten til Stangelands ankesak.