Normal

Talleraas og Stangeland dømt til fengsel

De to stortingsrepresentantene Anders Talleraas og Magnus Stangeland er dømt etter tiltalen og må betale 100.000 hver i tillegg.

Talleraas og Stangeland dømt

Talleraas fikk 6 måneder i fengsel og Stangeland fikk 60 dager.

Førstestatsadvokat Elisabeth Roscher i Økokrim

Førstestatsadvokat Elisabeth Roscher i Økokrim

Foto: Johan B. Sættem

– Anders Talleraas dømmes til seks måneder i fengsel og til å betale 100.000 kroner i saksomkostninger, sier tingrettsdommer Jannicke Johannesen.

– Magnus Stangeland dømmes med fengsel i 60 dager. Stangeland dømmes til å erstatte offentlige sakskostader med 100.000 kroner.

Dommen er enstemmig og i tråd med aktors påstand.

Både Stangeland og Talleraas valgte å ta betenkningstid før de eventuelt kommer med en anke.

– Dårlig start på året

Stangeland sier han nå vil dra hjem og hvile og tenke gjennom hva han vil gjøre videre.

– Dette er en dårlig start på det nye året, sier han i en kommentar.

– Jeg vil ha betenkningstid, og den håper jeg varer litt lengre enn noen minutter, sier han rett etter at dommen ble lest opp.

Også Talleraas vil vurdere om han kommer til å anke.

– Det vet jeg ikke ennå. Jeg mener det er en streng dom, det er min umiddelbare kommentar, sier Talleraas.

Aktor fornøyd

Det endte tilsyneslatende med en knusende dom mot de to tidligere stortingsrepresentantene. Aktor Elisabeth Roscher er fornøyd med vurderingene.

– Vi er godt fornøyde. Retten vurderte alle hovedspørsmål på samme måte som påtalemyndigheten, både når det gjaldt det objektive og det subjektive. I tillegg fikk vi medhold i vår påstand om straff, sier hun til NRK.no.

Hun sier at en eventuell anke nå er opp til forsvarerne å vurdere.

Hele dommen i stortingspensjonssaken

– Ikke knusende dom

Også forsvarer Bjørn Stordrange registrerer at Økokrim har fått gjennomslag for absolutt alt i sin påstand.

– Ja de har faktisk det, men jeg noterer at det er flere spørsmål som retten har unnlatt å ta stiling til, sier Stordrange.

Han sier at han ikke har tatt stilling til om de kan komme noen vei med evt anke.

- Men det er en knusende dom?

– Jeg vil ikke si knusende, men det er en streng dom, sier Stordrange.

Grovt uaktsomt

Retten legger til grunn at både Talleraas og Stangeland har skaffet seg en uberettiget pensjon under hele perioden. De mener også at det var klart allerede da de søkte om pensjonen.

Retten mener begge de to tiltalte fremkalte villfarelse hos pensjonsordningens sekretær.

– Verken Talleraas eller Stangeland ville ha fått pensjon om de hadde gitt riktige opplysninger, sier tingrettsdommer Jannicke Johannesen.

Retten mener videre at både Stangeland og Talleraas har opptrådt grovt uaktsomt, og at de ikke var konkrete nok i sine opplysninger om inntekter under pensjonsperioden.

Verken Stangeland eller Talleraas er å bebreide for ikke å ha satt seg inn i pensjonsordningen, i følge tingretten. Dommerne mener likevel at de tiltalte burde skjønne at stortingsprensjon etter 75-årsregelen skulle være et sikkerhetsnett.

– Det finnes ikke grunner til at de to skal dømmes mildere enn andre i samme situasjon, sier Johannesen.

– Håpte på det beste

Da NRK.no snakket med Magnus Stangeland torsdag ettermiddag sa han at var optimistisk i forkant av domsavsigelsen og hadde et håp om å bli frikjent. .

På vei inn i retten sa han at han hadde sovet godt i natt, smilte tappert og var tilsynelatende ved godt mot.

En tydelig preget Talleraas var ikke spesielt glad for å være tilbake i rettssalen.

– Det kjennes ikke noe særlig, men det er bra at ventetiden er slutt, sa han til NRK før domsavsigelsen.

Talleraas er tiltalt for urettmessig å ha mottatt snaut 2,7 millioner pensjonskroner han ikke hadde krav på, mens det for Stangelands del dreier seg om i underkant av en halv million.

– Burde skjønt de ikke hadde krav på pensjonspengene

Aktoratet mener at de to tidligere representantene opptrådte sterkt klanderverdig ved ikke å opplyse om store inntekter de hadde da de søkte om stortingspensjon.

De tiltalte burde skjønt at dette var penger de ikke hadde krav på, og gitt beskjed om dette til Stortingets pensjonsstyre.

– Det er ingen grunn til at stortingsrepresentanter, som er forbilder for andre, skal være mindre aktsomme når det gjelder å oppgi sine inntekter enn for andre borgere, sa aktor Elisabeth Roscher i sin sluttprosedyre.

Pensjonsordning preget av kaos

Stangeland og Talleraas håpte at retten skulle frikjenne dem på grunn av et kaotisk pensjonssystem preget av muntlig saksbehandling og utilstrekkelig informasjon.

Forsvarerne til de to tidligere stortingsrepresentantene var rykende uenige i Økokrims utgangspunkt - at det var klart at alle inntekter måtte innberettes til pensjonsstyret.

Både slik regelverket kunne tolkes, og måten det ble praktisert på, åpnet for at såkalte sporadiske inntekter ikke skulle motregnes mot pensjonen.

I tillegg mener de at det gjelder andre rettsregler for stortingspensjonistene enn for trygdemottakere flest.